Брой 20 (530), 29-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не подкрепя измененията в Кодекса на труда

На първото за тази година заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)  бе обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от  група народни представители. 

БТПП не подкрепя предлаганите промени по закона. Аргументите от становището на БТПП вижте ТУК.

Четирите национално представителни работодателски организации не подкрепиха внесения законопроект. Обобщеното им становище сочи, че нищожна част - под 1%, от общия брой работодатели имат затруднения, довели до големи забавяния в изплащането на възнаграждения, а умисъл в това има само в отделни случаи.

Не беше подкрепено предложението за забавено уволнение на работник, ищец по трудов спор срещу работодател. Съгласно предложената разпоредба, работодателят няма да има право да уволни работника до 6 месеца след приключване на делото, дори то да е било загубено от работника. Като се вземе предвид, че за делата по трудови спорове не се внася такса, става ясно, че това може да бъде лесно използвано от недобросъвестни работници да останат на работа, въпреки недоброто си представяне или дори след дисциплинарни нарушения.

Работодателите посочиха, че ако се приеме този проектозакон не само ще се бъдат напразни всички усилия за  привличането на чуждестранни инвеститори, но и ще бъдат демотивирани местните такива.

На заседанието, по предложение на досегашния зам.-председател на НСТС Цветан Симеонов, бе избран нов зам.-председател – Васил Велев, председател на АИКБ, който ще бъде координатор на работодателските организации за 2014 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя измененията в Кодекса на труда
Предлаганата промяна ще влоши допълнително положението на финансово затруднените работодатели Още
Кофас и БТПП ще издават сертификат за отличие на малки и средни предприятия
Чрез сертификата се печели доверие и се облекчава процеса при взимане на решение за стартиране на нови партньорски отношения Още
Среща с ръководството на Българо-саудитския бизнес съвет
Саудитският бизнес очаква улеснения при издаване на визи за България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция BioWales и двустранни срещи за сътрудничество в сферата на биотехнологиите
6-7 март 2014, Кардиф, Уелс Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е първият план за действие по социална икономика
Заложените в плана дейности са свързани с популяризиране на социалното предприемачество и добрите практики Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Създава се общ Инвестиционен фонд между България и Катар
Той ще стимулира и подпомага развитието на малки и средни компании в България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Структурна реформа на банковия сектор в ЕС
Нови правила целят да попречат на най-големите и най-комплексните банки да осъществяват рисково търгуване с финансови инструменти за собствена сметка Още
Контрабандата на цигари: експерти приканват за мерки спрямо тютюневите компании
Нелегалната търговия с тютюневи продукти лишава страните от ЕС от годишни бюджетни приходи в размер от 10 млрд. евро Още