Брой 144 (2150), 29-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации


Новият министър на икономиката Лъчезар Борисов обсъди антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката с представители на работодателските организации. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в срещата. Той подкрепи усилията на министерството за търсене на диалог и конструктивност по отношение на икономическата стабилност на страната и подчерта, че е необходимо опростяване на процедурите с цел съкращаване на времето за достигане на подкрепата до потенциалните ползватели. Трябва да се търсят и механизми за широко информиране и популяризиране на мерките сред бизнеса, отбеляза Симеонов. Ако е необходимо, да се заделят средства за техния маркетинг.

За подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения, Министерството на икономиката разработи конкретни мерки, по които бе постигнато почти пълно съгласие с работодателите. В тази връзка беше договорено на страницата на министерството на всеки две седмици да се прави пълна отчетност на постигнатото, както и да се отвори специален телефон за сигнали при нередности. Министър Борисов отправи предложение към работодателските организации да бъдат част от надзорния орган за разпределение на евросредствата в Министерството на икономиката.

Очаква се до 2-3 дни работодателите да излязат с конкретни предложения по спорните теми, с което да се постигне пълен консенсус и да се даде старт на икономическия план. Поради ограниченото време за реакция, БТПП приканва представителите на бизнеса да се запознаят с мерките и да изпратят своите предложения за облекчаване на достъпа до тях и ускорената им реализация на e-mail: L.Levicharov@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации
БТПП е за ускорена реализация на мерките и за популяризирането им сред бизнеса Още
Европейският регламент за ДДС - за търговци и логистични компании
Информация от GS1 България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Гражданите с безплатен достъп до кариерно ориентиране и консултиране
Инициатива на Габровската търговско-промишлена палата Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Имотен и Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече са на нов адрес
Над 12 000 са регистрираните профили на единния портал Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта продължава консултациите на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” по телефона
На разположение на работодателите са 107 бюра по труда в страната Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Разширяват функциите на регионалните структури в управлението на проекти от европейските фондове
Засилване значението на териториално измерение на секторните политики Още
Фонд „Научни изследвания" финансира с 1,7 млн. лв. проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network