Брой 144 (2150), 29-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

ОРИОН ПРОУСЕС ТЕКНОЛОДЖИС (ORION PROCESS TECHNOLOGIES)
САЩ

Консултантски услуги в рекламата

ШАНХАЙ ШУО ДЖИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФОРУЪРДИНГ КО (SHANGHAI SHUO JIN INTERNATIONAL FORWARDING CO.)
Китайска Народна Република

Международна агенция за спедиция по море;спедиторска агенция за товари; продажба на стоки за широко потребление
 

ICS ГАЙРИМЕНКУЛ ХИЗМЕТЛЕРИ ВЕ ИШЛЕТМЕДЖИЛИК АД (ICS GAYRIMENKUL HIZMETLERI VE ISLETMECILIK)
Турция

Покупко-продажба, посредничество и управление на недвижими имоти

Дружество за производство, търговия, услуги и транспорт внос-износ ЧАПКУН ТРАНСПОРТ ДООЕЛ /ЕООД/ Ресен (CAPKUN TRANSPORT LTD)
Република Северна Македония

Транспортни услуги

ИНОВЕЙШЪН НОРУЕЙ (INNOVASJON NORGE)
Норвегия

Услуги, свързани с финансиране: предоставяне на безвъзмездни средства, заеми, гаранции и др.; услуги, свързани с повишаване на компетентността: образователни курсове и семинари; консултантски услуги, насочени към увеличаване на бизнес експертизата, насочена към предприемачи

ЛОВСТВО ДОО (LOVSTVO DOO)
Сърбия

Ловни дейности; търговия със стоки за лов и други свързани с лова дейности

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации
БТПП е за ускорена реализация на мерките и за популяризирането им сред бизнеса Още
Европейският регламент за ДДС - за търговци и логистични компании
Информация от GS1 България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Гражданите с безплатен достъп до кариерно ориентиране и консултиране
Инициатива на Габровската търговско-промишлена палата Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Имотен и Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече са на нов адрес
Над 12 000 са регистрираните профили на единния портал Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта продължава консултациите на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” по телефона
На разположение на работодателите са 107 бюра по труда в страната Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Разширяват функциите на регионалните структури в управлението на проекти от европейските фондове
Засилване значението на териториално измерение на секторните политики Още
Фонд „Научни изследвания" финансира с 1,7 млн. лв. проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network