Брой 144 (2150), 29-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина


В Държавен вестник бр. 67 от 28.07.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИД ЗЛПХМ).

С преходни и заключителни разпоредби на закона кореспондиращо са направени променени и в други нормативни актове, включително и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Виж Мотивите за направените промени в ЗЛПХМ, както и в ЗЗО.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации
БТПП е за ускорена реализация на мерките и за популяризирането им сред бизнеса Още
Европейският регламент за ДДС - за търговци и логистични компании
Информация от GS1 България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Гражданите с безплатен достъп до кариерно ориентиране и консултиране
Инициатива на Габровската търговско-промишлена палата Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Имотен и Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече са на нов адрес
Над 12 000 са регистрираните профили на единния портал Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта продължава консултациите на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” по телефона
На разположение на работодателите са 107 бюра по труда в страната Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Разширяват функциите на регионалните структури в управлението на проекти от европейските фондове
Засилване значението на териториално измерение на секторните политики Още
Фонд „Научни изследвания" финансира с 1,7 млн. лв. проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network