Брой 214 (471), 04-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с представители на клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“


Възможностите за партньорство между БТПП и клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии  и системи“ (ХИТС) обсъдиха на среща в Палатата председателят на БТПП Цветан Симеонов и представители на ръководството на ХИТС - Мичо Чипев и Паско Пасков.

Клъстерът е платформа за интегриране на разработваните от отделни фирми продукти и услуги. Създаден е от самостоятелно работещи софтуерни фирми, всяка от които е дългогодишен доказан лидер в областта си на българския пазар. Сред основните цели на Клъстера са подобряване на пазарните позиции на всички партньори и повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез обединяване на знание и ноу-хау; намаляване на себестойността на предлаганите продукти; насърчаване развитието на експортния профил; развитие на иновационните "облачни технологии" и др.

Според представителите на ХИТС, клъстерите са платформа за интеграция на фирми, научни институти, университети, браншови структури и неправителствени организации. Техните усилия са насочени към създаване на иновативни продукти, ефективно използване на ресурсите и интеграция на натрупания при различни проекти опит, създаване на условия за устойчиво развитие на икономиката.

Цветан Симеонов даде висока оценка на целите, които си поставя Клъстера, и изрази готовност за бъдещо сътрудничество в сферата на логистиката. БТПП е официален представител на GS1 за България и в тази област може да оказва експертна помощ, свързана със стандартното маркиране с баркод и електронния обмен на данни по стандартите GS1. Използването на тези стандарти подобрява ефективността на процесите, повишава прозрачността по веригата за снабдяване и повишава конкурентоспособността на фирмите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“
БТПП ще подпомага сдружението при изграждането на пазарни позиции и известност на клъстерния бранд Още
Японска икономическа седмица в България
В рамките на инициативата ще се проведе форум „Иновации и трансфер на технологии за малки и средни предприятия между България и Япония“ Още
Покана за участие в търговско изложение „Доверете се на българското”
16 - 22 декември 2013 г., НДК - София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Новото ръководство на Търговската палата в Одрин посети Ямбол
Представени бяха конкретни оферти на търговци и производители от Ямбол, поискали съдействие за съвместен бизнес и доставки към турската страна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
В Трявна се проведе конференция на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост
Българските предприятия за преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа активност Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Постига се ясно разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизмът за обратно начисляване Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Икономика за политици: как влияе минималната заплата на заетостта
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Щанд на Аржентина на тазгодишния Салон на Виното
6 - 9 ноември, Интер Експо Център, София Още