Брой 214 (471), 04-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Изменението и допълнението в ЗДДС е във връзка с приетата Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължителното и временно прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на определени видове стоки и услуги, при които съществува риск от измами. С Директивата е предоставена възможност на държавите-членки да прилагат този механизъм до края на 2018 година.

Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

С измененията в ЗДДС механизмът ще се прилага и за нова категория стоки - зърнени и технически култури, които са често използвани в сложните схеми за измами с ДДС на територията на страната. С въвеждането на мярката се цели  в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами в тази област.          

С предложените изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона се постига ясно разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизмът за обратно начисляване, спрямо останалите доставки с оглед последващия контрол и превенцията от измами. Въведени са промени в  отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупки и дневник за продажби, както и в Приложение 12 към правилника относно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител, с които  регистрираните лица предоставят информацията относно всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които издават съгласно изискванията на закона и/или правилника.

Обществените консултации продължават да 14 ноември 2013 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с представители на клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“
БТПП ще подпомага сдружението при изграждането на пазарни позиции и известност на клъстерния бранд Още
Японска икономическа седмица в България
В рамките на инициативата ще се проведе форум „Иновации и трансфер на технологии за малки и средни предприятия между България и Япония“ Още
Покана за участие в търговско изложение „Доверете се на българското”
16 - 22 декември 2013 г., НДК - София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Новото ръководство на Търговската палата в Одрин посети Ямбол
Представени бяха конкретни оферти на търговци и производители от Ямбол, поискали съдействие за съвместен бизнес и доставки към турската страна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
В Трявна се проведе конференция на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост
Българските предприятия за преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа активност Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Постига се ясно разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизмът за обратно начисляване Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Икономика за политици: как влияе минималната заплата на заетостта
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Щанд на Аржентина на тазгодишния Салон на Виното
6 - 9 ноември, Интер Експо Център, София Още