Брой 151 (408), 06-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда


Предприемачеството се нуждае от предвидимост на бизнес средата. Това показват резултатите от анкетно допитване на БТПП, проведено в края на юли сред  членовете на Палатата. За отражението на актуалната обстановка в страната върху бизнеса, анкетираните споделят, че липсата на предвидимост в икономически план оставя като цяло негативен отпечатък. Политическата нестабилност крие големи рискове, намалява доверието на чуждестранните партньори и те са по-склонни да забавят конкретни свои проекти. Това са част от споделените опасения на бизнеса.

По отношение на съкращаването на сроковете за възстановяване на ДДС, близо една трета от фирмите заявяват, че са забелязали положителна промяна. 31% отчитат, че е налице съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС, но според по-голямата част от фирмите (64%) - ДДС не се възстановява в по-кратки срокове. Някои от анкетираните съобщават, че не могат да преценят все още, а други посочват, че са констатирали увеличаване на сроковете за възстановяване на данъка.

Що се отнася до облекчаването на условията за кредитиране на бизнеса, почти всички от представителите на бизнеса (93%) посочват, че не отчитат положителна промяна при условията на кредитирането, според 5% - има подобряване; 2% не са посочили отговор.

Резултатите от проучването показват, че преобладава неодобрение (69% от анкетираните) по отношение на идеите за вдигане на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 3100 лв. Бизнес средите считат, че на този етап е прибързано да се повишава максималния осигурителен доход и че мярката ще увеличи осигурителната тежест и съответно сивия сектор в България. Широко разпространено е опасението, че хората, които са се осигурявали на висок доход, няма да получат адекватно висока пенсия. Според значителна част от представителите на бизнеса ползи от такава мярка биха могли да се очакват в дългосрочен план.

По отношение на мерките за намаляване на младежката безработица, базирани на субсидиране от държавата при назначаване на първи трудов договор, повече от половината от анкетираните (55%) изразяват одобрение, а само 24% са на противоположната позиция.

Очакванията на бизнеса от институциите са най-вече за по-активна работа на НАП и всички контролни органи, особено Агенция „Митници”, които очевидно не се справят с очакванията за осигуряване на по-висока събираемост на приходите и пресичане на нелоялната конкуренция в България.

Бизнесът очаква диалог с държавата за приемане и прилагане на пакет от мерки за стабилизация и подобряване на бизнес климата. Деловите среди се нуждаят от предвидимост в икономически план, подобряване  работата на администрацията, намаляване на бюрокрацията и корупцията. Продължават да са актуални препоръките за облекчаване на регулаторните режими, промяна на таксите, събирани от институциите, своевременно изплащане на задълженията към фирмите, както и промени в Закона за обществени поръчки.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда
За стопанската инициатива е необходима ясна и устойчива икономическа политика Още
Република Южна Африка – възможности за бизнес и инвестиции
Търговско-икономически профил, изготвен от представителя на БТПП за региона Още
Проучване на интерес към участие в бизнес форум в Солун
Форумът е планиран за 7 - 9 септември 2013 г., по време на Международния Солунски панаир Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: ЗУО трябва да бъде променен в максимално кратки срокове
През септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално внимание ще бъде обърнато на утежненията за бизнеса Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Приста Ойл придоби "Шеврон Чехия"
Сделката е част от стратегията на дружеството за разширяване територията на своите пазари в посока Централна и Източна Европа Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Становище на Министерство на финансите относно евентуално налагане на вето от президента върху актуализацията на бюджета
От министерството посочват, че ако се забави или отмени актуализацията, това ще затрудни сериозно бюджетния процес Още
НСИ: Потребителското доверие намалява през юли
Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията им за следващите месеци са по-песимистични Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
Документът е изготвен на основание на Закона за подземните богатства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти от Казахстан
Посолството на Република Казахстан у нас представя възможности за делово партньорство Още