Брой 151 (408), 06-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска асоциация по рециклиране: ЗУО трябва да бъде променен в максимално кратки срокове


Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци, предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране (БАР) по време на проведеното през миналата седмица заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове.

От страна на МОСВ в срещата взеха участие Искра Михайлова – министър на околната среда и водите и зам.-министри.Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от химически вещества и Закона за биологичното разнообразие.

На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока ревизиране на подзаконовата нормативна норма.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът се нуждае от предвидима икономическа среда
За стопанската инициатива е необходима ясна и устойчива икономическа политика Още
Република Южна Африка – възможности за бизнес и инвестиции
Търговско-икономически профил, изготвен от представителя на БТПП за региона Още
Проучване на интерес към участие в бизнес форум в Солун
Форумът е планиран за 7 - 9 септември 2013 г., по време на Международния Солунски панаир Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: ЗУО трябва да бъде променен в максимално кратки срокове
През септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално внимание ще бъде обърнато на утежненията за бизнеса Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Приста Ойл придоби "Шеврон Чехия"
Сделката е част от стратегията на дружеството за разширяване територията на своите пазари в посока Централна и Източна Европа Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Становище на Министерство на финансите относно евентуално налагане на вето от президента върху актуализацията на бюджета
От министерството посочват, че ако се забави или отмени актуализацията, това ще затрудни сериозно бюджетния процес Още
НСИ: Потребителското доверие намалява през юли
Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията им за следващите месеци са по-песимистични Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
Документът е изготвен на основание на Закона за подземните богатства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти от Казахстан
Посолството на Република Казахстан у нас представя възможности за делово партньорство Още