Брой 129 (1141), 07-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на Евроклуба по повод поемането на Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия

Евроклубът към БТПП приветства Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия по време на регулярната си среща, която се проведе вчера, 6 юли в Палатата. Евроклубът към БТПП традиционно се събира по случай смяната на ротационното председателство на Съвета на ЕС на всеки шест месеца.

Темите на събитието, организирано от Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, предизвика голям интерес. Над 100 представители на държавната администрация, посланици, търговски представители на страните-членки, представители на бизнеса и медиите се запознаха с постигнатите резултати по време на председателството на Съвета на ЕС от Кралство Нидерландия, както и с амбициозните приоритети на Словашкото председателство.

Проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба, приветства участниците в събитието. При откриването на срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов представи интересни данни от наскоро проведената сред членовете на БТПП анкета по темата „BREXIT“. Едно от основните заключения от нагласите на предприемачите бе, че бизнесът вижда необходимост от промени в рамките на ЕС, при това от позиция на продължаване на членството, а не на излизане от съюза. Отделянето на Великобритания ще доведе до преки негативни последици, главно за търгуващите с Великобритания, а не толкова върху останалите български фирми. Това се потвърди и от задълбочения анализ, направен от представителя на Уникредит Булбанк, която е спонсор на Евроклуба.

Актуалната икономическа тема беше представена от Кристофор Павлов, главен икономист в Уникредит Булбанк, който запозна присъстващите с необходимостта от стабилна фискална политика, която да помогне на българските политици да компенсират негативните ефекти от „BREXIT“. В случай че българското правителството се ориентира към фискална политика, подкрепяща икономическия растеж, нивото на БВП за страната ще съответства на предвидените преди „BREXIT“ нива.

Питър ван Флит, заместник-ръководител на мисията на Кралство Нидерландия в България, представи постигнатите резултати по време на Нидерландското председателство, като посочи, че през изминалите шест месеца председателството е акцентирало на иновациите, прагматизма и прозрачността, постигайки сериозни успехи по отношение на растежа на вътрешния пазар, финансовата стабилност, справянето с безработицата и миграционната криза. Питър ван Флит изказа признателност на българското правителство за партньорството и конструктивната подкрепа.

Н. Пр. Мариан Якубоци, извънреден и пълномощен посланик на Република Словакия у нас, представи приоритетите на Словашкото председателство, като увери участниците, че през следващите шест месеца ще бъдат положени сериозни усилия за справяне с основни предизвикателства, като миграционната криза, тероризма, конфликтите в съседни на ЕС територии, укрепване на Еврозоната и справяне с казуса „BREXIT“. Председателството ще акцентира върху засилване на европейската икономика и единния пазар, постигане на устойчивост при управлението на миграционните процеси, гарантирането на стабилни финанси и поддържане на търговията и външните отношения.

Аглика Събева-Цветанова, съветник по икономически въпроси и европейски семестър към Представителството на Европейската комисия в България, представи основните градивни елементи на координацията на икономическите политики. Представени бяха и специфичните препоръки за България за периода 2016-2017 г. по отношение на финансови пазари, социални услуги и заетост, здравеопазване и бизнес среда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба по повод поемането на Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия
Представяне на интересни теми от актуалния дневен ред на ЕС Още
Обсъждат се инициативи за сътрудничество с Азербайджан
Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан, посети БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ежегодна среща на ръководството на Министерство на икономиката със служители в СТИВ
22 юли 2016 г., София Тех Парк, от 09:30 до 13:00 ч Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Основен мотив е излизането на нови международни документи и стандарти, които отменят стари съществуващи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ГД „Eвропейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката е определена за управляващ орган на ОП„Иновации и конкурентоспособност“
Подкрепата по програмата е насочена за преодоляване на предизвикателствата пред българската икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация „Абонамент за актуалност на български стандарти”
Информация относно стандартите – статус, език, на който са налични, нови издания, изменения Още