Брой 129 (1141), 07-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията


Законът за измерванията е приет от 39-то Народно събрание и е обнародван в ДВ, бр. 46/2002 г., което налага да бъде актуализиран в неговата цялост. Допълнително с предложения законопроект се цели разрешаването на проблеми, идентифицирани в хода на прилагането на закона, прецизиране на задълженията на задължените съгласно закона лица, конкретизиране на изискванията, свързани с осигуряване съответствието на предварително опаковани продукти, съобразяване с изисквания на европейското законодателство и коригиране на технически пропуски в текстовете.

Проектът на Мотиви към законопроекта можете да видите ТУК;

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bg.  и d.chilibonski@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба по повод поемането на Председателството на Съвета на ЕС от Република Словакия
Представяне на интересни теми от актуалния дневен ред на ЕС Още
Обсъждат се инициативи за сътрудничество с Азербайджан
Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан, посети БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ежегодна среща на ръководството на Министерство на икономиката със служители в СТИВ
22 юли 2016 г., София Тех Парк, от 09:30 до 13:00 ч Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Основен мотив е излизането на нови международни документи и стандарти, които отменят стари съществуващи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ГД „Eвропейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката е определена за управляващ орган на ОП„Иновации и конкурентоспособност“
Подкрепата по програмата е насочена за преодоляване на предизвикателствата пред българската икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова услуга на Българския институт за стандартизация „Абонамент за актуалност на български стандарти”
Информация относно стандартите – статус, език, на който са налични, нови издания, изменения Още