Брой 237 (1249), 08-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Патентното ведомство обсъдиха съвместни проекти в подкрепа на бизнеса


Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите и член на УС на БТПП, посетиха Патентното ведомство и се срещнаха с председателя Петко Николов. Той ги запозна подробно с дейността на националния държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост. По време на разговора акцент бе поставен върху основни проблеми за приноса на иновациите за конкурентоспособността на България и приходите за бизнеса и държавата, които могат да дойдат от страна на създадените иновации, или от използването на съществуващи патенти.

Обсъдени бяха съвместни действия чрез въвеждането на информационни нововъведения в посока по-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности. В тази връзка представителите на БТПП бяха информирани за обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Развитие на ИТ средата в Патентно ведомство" с две обособени позиции ТУК.

Представена бе и дейността на Палатата в помощ на българските предприемачи и международните бизнес инициативи, функционирането на доброволния търговски регистър на Палатата, информационното обслужване на членовете. Изтъкнато бе постижението, че БТПП официално е акредитирана от Международната търговска камара - Париж за издаването на електронни сертификати и други външнотърговски документи. Обсъдени бяха мерки за търсене на нови възможности за насърчаване на иновационната активност, включително и чрез подходящи конкурси и награди.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Патентното ведомство обсъдиха съвместни проекти в подкрепа на бизнеса
По-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности Още
Кръгла маса „Бизнес средата за малките и средни предприятия в България” се проведе в София
Организирана от Български икономически форум Още
БТПП участва в Президентски съвет на Европалати
Обсъждане членството на Британската търговска палата след BREXIT Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международна организация на работодателите: Германското председателството на B20 - с ясна визия за заетостта и образованието
БТПП подкрепи проект на документ на МОР за насърчаване на предприемачеството и иновациите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и България
Заемът ще подпомага усвояването на средствата от европейските фондове Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО; ХВП
Салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8%
Отчита годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец декември - мотивирани становища на ЕК
Решения, засягащи България Още