Брой 237 (1249), 08-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Международна организация на работодателите: Германското председателството на B20 - с ясна визия за заетостта и образованието

Българската търговско-промишлена палата  подкрепи проект на документ, представен от Международната организация на работодателите (IOE). Тази първа версия на проекта съдържа препоръки на  B20  в областта на пазара на труда, конкуренцията и технологичните промени чрез образование. След допълване с предложения от членовете на МОР, документът ще бъде представен на  лидерите на  G20  по време на срещата на върха на 7-8 юли 2017 г. в Хамбург, а преди това ще стане база за дискусии на заседание на министрите на труда от G-20, на 18-19 май в Бад Нойенар.

В проекта на МОР са посочени мерки, за които БТПП е настоявала чрез свои становища и позиции пред съответните компетентни органи в България. Като пример могат да се посочат: свързване на младежи и бизнес с цел намаляване на безработицата, нарастване на младежката заетост, политики, насърчаващи заетостта и др.

Контекст
На 1 декември 2016 г. Германия пое от Китай за една година председателството на G20 и В20. Бизнес диалогът в рамките на Германското председателство ще се координира от 3 водещи бизнес организации на Германия – Асоциация на германските работодателски организации (BDA), Федерален съюз на германската индустрия (BDI),  Асоциация на германските търговски палати (DIHK). И в новото председателство Международната организация на работодателите  ще е мрежови партньор на Работната група на В-20 за образование и заетост.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Патентното ведомство обсъдиха съвместни проекти в подкрепа на бизнеса
По-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности Още
Кръгла маса „Бизнес средата за малките и средни предприятия в България” се проведе в София
Организирана от Български икономически форум Още
БТПП участва в Президентски съвет на Европалати
Обсъждане членството на Британската търговска палата след BREXIT Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международна организация на работодателите: Германското председателството на B20 - с ясна визия за заетостта и образованието
БТПП подкрепи проект на документ на МОР за насърчаване на предприемачеството и иновациите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и България
Заемът ще подпомага усвояването на средствата от европейските фондове Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО; ХВП
Салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8%
Отчита годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец декември - мотивирани становища на ЕК
Решения, засягащи България Още