Брой 237 (1249), 08-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Процедури за нарушение от месец декември - мотивирани становища на ЕК


Решения, засягащи България:

Европейската комисия изпрати днес мотивирани становища до 15 държави членки, като поиска от тях да транспонират изцяло в националното си законодателство една или повече от трите нови директиви относно обществените поръчки и концесиите (а именно Директиви 2014/23/ЕО, 2014/24/ЕО и 2014/25/ЕО). Засегнатите държави са:  Австрия (3 директиви), Белгия (3), България (1), Естония (3), Ирландия (1), Испания (3), Кипър (2), Латвия (3), Литва (3), Люксембург (3), Португалия (3), Словения (1), Финландия (3), Хърватия (3) и Швеция (3). Новите разпоредби правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни и прозрачни, с по-удачни правила и повече електронни процедури. Освен това те улесняват наддаването от страна на МСП при обществени поръчки и го правят по-евтино, повишават прозрачността и конкуренцията и спомагат за постигане на по-широките цели на политиката, като например целите в областта на околната среда и социалната политика и иновациите. Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането на новите разпоредби за обществените поръчки до 18 април 2016 г. В срок от два месеца посочените 15 държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Патентното ведомство обсъдиха съвместни проекти в подкрепа на бизнеса
По-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности Още
Кръгла маса „Бизнес средата за малките и средни предприятия в България” се проведе в София
Организирана от Български икономически форум Още
БТПП участва в Президентски съвет на Европалати
Обсъждане членството на Британската търговска палата след BREXIT Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международна организация на работодателите: Германското председателството на B20 - с ясна визия за заетостта и образованието
БТПП подкрепи проект на документ на МОР за насърчаване на предприемачеството и иновациите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и България
Заемът ще подпомага усвояването на средствата от европейските фондове Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО; ХВП
Салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8%
Отчита годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец декември - мотивирани становища на ЕК
Решения, засягащи България Още