Брой 132 (2387), 14-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения на БТПП, свързани с належащи проблеми в осигурителната система


Българската търговско-промишлена палата следи в детайли предложенията, които  се отправят от различни групи, експерти и представителите на правителството във връзка със социално-икономическото развитие, актуализацията на пенсиите, мерките за подпомагане на предприятията, заетите и населението. В тази връзка Палатата счита, че е важно тези чувствителни въпроси за населението и бизнес средата  у нас да бъдат обсъдени и дискутирани, първо, с широк кръг експерти и представители на национално представителните организации на работниците и служителите и работодателите, както и отговорните институции като МТСП, НОИ и други.

В писмо до Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика, БТПП обръща внимание, че е категорично против увеличаването на осигурителната тежест както върху предприятията, които сега внасят по-голяма част от осигуритетлните вноски, така и върху служителите.

В тази връзка БТПП представя следните предложения:

  • По отношение на  актуализацията на пенсиите БТПП смята, че следва да се има предвид, че голяма част от предложенията не се опират на реалните икономически възможности на страната и не се взема предвид подробен актюерски разчет. По въпроса за актуализацията на пенсиите няма единодушие относно това кой е най-справедливият модел, който да отчете необходимостта от осъвременяването им. Това се дължи и на факта, че през годините не се стимулираше осигуряването на база на реално получаваната заплата и не се прилагаше швейцарското правило. От друга  страна има и стремеж към пенсиите да се включат и петдесетте лева, които се изплащат към тях, а те практически не са пенсии, а социални помощи.  Като проблем отчитаме  и диспропорцията между по-рано отпуснатите пенсии и тези през последните години, при които обаче бе нарушен възприетия принцип пенсията да се изчислява на база на осигурителните вноски след 2000 г. и се допусна и временно прилагане на стария режим от трите най-добри години, което доведе и до изкривяването на приноса към осигурителната система. Не бе осъществено и отпадането на тавана на пенсиите, което бе обявено преди няколко години.
  • Разпределението на пенсионните вноски в социалния и капиталовия стълбове - през тази година започва изплащането на пенсиите на първата група пенсионери в капиталовия стълб. Независимо от някои предприети мерки и постоянните напомняния от работодателските и синдикални организации, то мерки се взеха едва в последния момент, като бе използвана възможността много вложители да прехвърлят вноските си от пенсионните дружества в солидарния стълб. По втория стълб бе уреден режимът за вноските и тяхното консервативно инвестиране, но не се предвиди фактът, че реална пенсия по капиталовия стълб се набира едва при пълния размер на осигурителни вноски и към момента на първите пенсии на родените след 31.12.1959 г. тази пенсия ще е в размер не по-голям от половината пенсия. Тъй като тази диспропорция ще продължи и със следващите групи, то би било правилно да се обсъди и въпросът за плавното и справедливо уреждане на приноса и размера на капиталовите вноски.
  • Други проблеми, които са особено важни в условията на пандемия:
  • Да се премахне заплащането на първите три дни болнични от страна на работодателя;
  • Да се приведе единен режим на заплащане на осигурителните вноски за всички лица и държавни служители, магистрати и други;
  • Да се ограничи практиката на лица, които след навършване на пенсионна възраст остават на работа в държавни и общински административни структури, защото в много случаи те получават пенсии и продължават да се осигуряват за сметка на другите работещи и натоварват осигурителната система.

БТПП предлага да се създаде работна група, която на базата на изложените проблеми в кратък срок да предложи проект за актуализация на пенсиите с възможно най-широко приложно поле и отчитане интересите на сегашните и бъдещи пенсионери на базата на реалния принос в осигуряването за стаж и възраст, а също така и законово определен ред за осъвременяването на пенсиите.     

                                               

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП, свързани с належащи проблеми в осигурителната система
Палатата е категорично против увеличаването на осигурителната тежест както върху предприятията, така и върху служителите. Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 200 актуални оферти от цял свят за търговия, коопериране, ноу-хау... Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Инспекцията по труда напомня, че работата в жегите създава риск за тежки трудови инциденти
При работа на открито мерките са задължителни при подадени оранжеви и червени кодове Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
2,4 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Ръст на износа и вноса през май
На годишна база вносът се е увеличил с 32% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие
Мария Габриел: "Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи"
75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез ЕС по иновациите за стартиращи високотехнологични предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Career Show, посветено на корпоративното, кариерното и личностното развитие
22 юли 2021 г., напълно безплатно, с предварителна регистрация Още