Брой 132 (2387), 14-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие

Европейската комисия публикува документ, който обобщава десетте ключови политически послания на експертна група към Европейската комисия за прилагането на Механизма за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката. Този документ е насочен към страните, които все още нямат разработена и приета стратегия за биоикономика, включително България.

Със своята Стратегия за биоикономика от 2018 г. ЕС потвърди своята политическа амбиция относно възобновяемите биологични ресурси в Европа. Биоикономиката може да бъде катализатор за устойчиви системни промени и преход, справяйки се с ключови икономически, обществени и екологични предизвикателства, пред които са изправени държавите-членки на ЕС. За да настъпи преход към биоикономика, е необходима политика за насърчаване и подкрепа на взаимодействията между множество участници, включително предприятия, потребители, научни общности и политици. Преходът към биоикономика е свързан с необходимостта от избор между алтернативни визии за бъдещето и решение как да се стигне до там, за което е много важен обществения ангажимент в процеса на консултациите и обсъжданията.

Ето и ключовите послания, обобщени в анализа и препоръките на експертната група:

Политическо послание 1: Ясно признаване на важността на политиката за биоикономика от вземащите решения и заинтересованите страни.

Политическо послание 2: Преминаване от концепция за биоикономика към разработване на визия.

Политическо послание 3: Изграждане на общности и лидерство в областта на биоикономиката.

Политическо съобщение 4: Координация между правителствата и между различните нива на управление в подкрепа на разработването и развитието на стратегията за биоикономика.

Политическо послание 5: Идентифициране на съществуващите инициативи за биоикономика за изграждане на съгласуван план за действие.

Политическо послание 6: Създаване на съвместни биоикономически партньорства за съвместни инвестиции.

Политическо послание 7: Ефективно сътрудничество и координация между политиката, финансирането и националните и европейски стратегически изследвания в областта на биоикономиката, иновациите и инвестициите.

Политическо съобщение 8: Информираност и диалог за справяне с опасенията и негативните нагласи на действащите индустрии.

Политическо послание 9: Насърчаване на разпространението на знания, иновации и технологичен напредък в подкрепа на развитието на селските райони.

Политическо послание 10: Оценка и измерване на напредъка, за да се подпомогне развитието на устойчиви, кръгови биоикономики.

Документът на английски език можете да разгледате и изтеглите тук

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП, свързани с належащи проблеми в осигурителната система
Палатата е категорично против увеличаването на осигурителната тежест както върху предприятията, така и върху служителите. Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 200 актуални оферти от цял свят за търговия, коопериране, ноу-хау... Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Инспекцията по труда напомня, че работата в жегите създава риск за тежки трудови инциденти
При работа на открито мерките са задължителни при подадени оранжеви и червени кодове Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
2,4 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Ръст на износа и вноса през май
На годишна база вносът се е увеличил с 32% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие
Мария Габриел: "Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи"
75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез ЕС по иновациите за стартиращи високотехнологични предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Career Show, посветено на корпоративното, кариерното и личностното развитие
22 юли 2021 г., напълно безплатно, с предварителна регистрация Още