Брой 105 (2111), 04-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси


Българската търговско-промишлената палата след като разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси и на основание на пристигнали позиции от членове на Палатата, подготви следното становище:

БТПП споделя виждането, че е необходима по-голяма конкуренция на пазара на горива – констатация, която е записана и в мотивите към законопроекта, но според Палатата решенията в тази насока преди всичко трябва да се основат на пазарните принципи, а не чрез създаването на нова държавна структура, която да бъде част от този неконкурентен пазар. Палатата не намира за основателно и целесъобразно създаването на ново държавно предприятие, което да има дублиращи функции с вече съществуващата Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", отговаряща за поддържането на държавния резерв от горива.

Държавата и към настоящия момент чрез своите органи има всички правомощия да разследва пазара на горива, да установява наличие на картел, да налага съответните глоби или да предлага нормативни промени, които да подобрят законодателната уредба. Видеонаблюдение, измервателни уреди и постоянни проверки съгласно нормативните функции на КЗК могат да сведат до минимум възможностите за злоупотреби, а както е видно липсата на ефективен държавен контрол до момента не може да бъде заместена от нов стопански субект, участник на пазара на горива.  В тази връзка БТПП смята, че това може да се прилага в държави с централизирано управление и различна система на контрол, но не и в страни-членки на ЕС.

На следващо място откриваме и сериозен конфликт на интереси: от една страна държавата осъществява контрол върху търговията с горива, а от друга страна тя самата иска да се занимава със същата дейност.

В мотивите на законопроекта е отбелязана и друга важна характеристика на пазара на горива, с която  сме съгласни – необходимостта от увеличение на данъчните складове. И тук според БТПП следва да се подходи пазарно – да се облекчи процедурата по лицензиране на нови складове или да се търси сътрудничество със съседните страни за съхраняване на продукти. 

Освен посоченото по-горе, липсата на финансовите параметри в приложената частична оценка на въздействие и това откъде ще бъде осигурен необходимия финансов ресурс, намираме за сериозни пропуски на законопроекта, особено в актуалната икономическа обстановка,  намаляването на бюджетните приходи и заложения бюджетен дефицит.

С пълния текст на Становището на БТПП можете да се запознаете ТУК. То е изпратено на вниманието на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, като  БТПП разчита, че направените коментари и бележки ще бъдат взети под внимание при разглеждане на законопроекта и Народното събрание няма да подкрепи тази принципно погрешна за една призната пазарна икономика стъпка.

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
Безплатен уебинар на тема: „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“ - 10 юни, 10 часа
Организатори: EEN към БТПП и Европейски потребителски център към Комисията за защита на потребителите Още
БТПП продължава с представянето на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ пред студенти
Изисквания и ползи, финансови параметри и стъпки за кандидатстване Още
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
НСИ: БВП на един зает се увеличава с 2.5% през първото тримесечие на 2020 г.
Заетите лица в икономиката са 3 398 хил. Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
МЗХГ стартира прием по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв.
Пряко подпомагане на засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора - рибари, собственици на риболовни кораби, аквакултурни стопанства Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
Личности от историята: Хасковският търговец и индустриалец Стойчо Марчев
Eдин от най-ярките представители на хасковския стопански живот през първата половина на 20 век Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП и бизнесът продължават обсъжданията на Наредба Н-18
Предложенията ще бъдат допълнително разгледани преди публикуването им за обществено обсъждане Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
НС одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите
Оптимизират се дейностите по предоставяните административни услуги Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията не изпраща образци на декларации по електронна поща
Фалшиви писма по електронна поща се изпращат до потребители на институцията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Благодарение на европейското финансиране България би могла да инвестира повече средства за модернизация на икономиката и въвеждане на високи технологии
Справедливи минимални работни заплати: Европейската комисия започва втория етап от консултацията
Не се предвижда въвеждане на единна европейска минимална работна заплата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн информационна сесия: „Възможности за развитие на българския космически сектор"
9 юни 2020 г. от 10.00 до 12.00 ч; необходима е предварителна регистрация Още