Брой 105 (2111), 04-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

НС одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите


Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, с които се оптимизират дейностите по предоставяните административни услуги от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Според разпоредбите на ЗТИП техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на ДАМТН и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на ДАМТН. С приетите текстове органите за технически надзор на ДАМТН ще заверяват съответствието с техническите изисквания на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, както и на техническата документация за ремонт на съоръженията в определени срокове.

Двуседмичен е срокът за заверка за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя съоръжения с повишена опасност, докато при обекти, при които ще функционират от три до пет броя опасни обекти, срокът за заверка е 21 дни. ДАМТН ще се произнася в срок от 21 дни за проекти на компресорни станции, и в срок от 28 дни - за проекти на обекти, в които ще функционират повече от пет броя опасни съоръжения. 30 дни е срокът за проекти на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ, както и за проекти на въжена линия.

Да бъде премахнато разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и с регионално значение, гласува парламентът с приети на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносител е Министерският съвет.

Основната цел е да бъде улеснен достъпът до пазара на пристанищни услуги и въвеждането на финансова прозрачност и самостоятелност на морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/, което ще подобри качеството и ефикасността на услугите, предоставяни на ползвателите на пристанищата, и ще допринесе за създаване на по-благоприятни условия за инвестиции.

С гласуваните изменения се премахва класификацията на пристанищните услуги според нужните за осъществяването им технология и организация на работа на услуги, за чието извършване е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, и услуги, за чието извършване това не е необходимо. Този подход ще позволи да бъде уеднаквен и облекчен редът за получаване на достъп до пристанищните услуги.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
Безплатен уебинар на тема: „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“ - 10 юни, 10 часа
Организатори: EEN към БТПП и Европейски потребителски център към Комисията за защита на потребителите Още
БТПП продължава с представянето на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ пред студенти
Изисквания и ползи, финансови параметри и стъпки за кандидатстване Още
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
НСИ: БВП на един зает се увеличава с 2.5% през първото тримесечие на 2020 г.
Заетите лица в икономиката са 3 398 хил. Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
МЗХГ стартира прием по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв.
Пряко подпомагане на засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора - рибари, собственици на риболовни кораби, аквакултурни стопанства Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
Личности от историята: Хасковският търговец и индустриалец Стойчо Марчев
Eдин от най-ярките представители на хасковския стопански живот през първата половина на 20 век Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП и бизнесът продължават обсъжданията на Наредба Н-18
Предложенията ще бъдат допълнително разгледани преди публикуването им за обществено обсъждане Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
НС одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите
Оптимизират се дейностите по предоставяните административни услуги Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията не изпраща образци на декларации по електронна поща
Фалшиви писма по електронна поща се изпращат до потребители на институцията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Благодарение на европейското финансиране България би могла да инвестира повече средства за модернизация на икономиката и въвеждане на високи технологии
Справедливи минимални работни заплати: Европейската комисия започва втория етап от консултацията
Не се предвижда въвеждане на единна европейска минимална работна заплата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн информационна сесия: „Възможности за развитие на българския космически сектор"
9 юни 2020 г. от 10.00 до 12.00 ч; необходима е предварителна регистрация Още