Брой 208 (2214), 29-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Виртуална дискусия, посветена на кампанията на EU OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“
Българска търговско-промишлена палата, Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност и „Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД - партньори за безопасност и здраве при работа, бедствия и аварии, проведоха виртуално събитие в подкрепа на кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“. Кампанията за 2020-2022 г. поставя акцент върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения.

Председателят на БТПП  Цветан Симеонов представи дейностите на Палатата с акцент върху провежданите обучения за членовете на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати/камари, председателите на РТПП/К, браншовите организации при БТПП, експерти и служители на Палатата в гр. София и в регионите. Семинарите се провеждат по  Проект “Безопасни и здравословни условия на труд”, съгласно договор, подписан между БТПП и Фонд Условия на труд при МТСП. Симеонов насърчи интереса на работодателите да предпазят своите работници, като осъвременяват своите познания за безопасност и здраве при работа.

Георги  Илиев,  заместник-председател на Българска Асоциация Труд Здраве Безопасност, представи дейността, мисията и целите на Асоциацията, както и направленията за работа. Йордан Ташев, секретар  на организацията, припомни, че през 2015 година, по задание от Фонд Условия на Труд, от Българската Асоциация Труд Здраве Безопасност са разработени и популяризирани постери и лекционни материали по кампанията на EU OSHA „Здравословни работни места – управлявай стреса!“. Материалите са внедрени успешно в редица български предприятия чрез национално признатите социални партньори.

Йордан Ташев постави акцент върху разработените тази година презентационни материали, лекция и постери по текущата кампания на EU OSHA - „Здравословни работни места – облекчете товара“. Можете да се запознаете с презентацията и разработените постери, свързани с мускулно-скелетни смущения  при работа.

Д-р Дарина Конова, държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика, разясни в детайли кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU OSHA „Здравословните работни места“ (2020-2022 г.)“. Лекцията й бе на тема „Предотвратяване и контрол на свързани с работата мускулно-скелетни увреждания“. Презентацията на д-р Конова можете да разгледате тук.

Георги Милчин, главен секретар на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", представи дейностите на Агенцията и даде информация за средата в България. Той подчерта, че са участвали в предишни кампании на EU OSHA и ще участват и в настоящата, като изтъкна ползите от това различни организации да работят по едни и същи теми, за да са по-ефективни кампаниите и да се постигнат по добри резултати. Изрази мнение, че само заедно можем да подобрим условията на труд и кампанията на EU OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“ подпомага осъществяването на тези цели.

Проф. д-р Каролина Любомирова, заместник-ректор по учебната дейност на Медицински университет – София и Ръководител катедра "Трудова медицина" във Факултета по обществено здраве, насочи вниманието на участниците върху новите работни места и свързаните с тях мускулно-скелетни смущения с фокус върху дистанционната работа по време на пандемията Covid-19. Запозна участниците с предимствата и рисковете при този нов за повечето хора начин на работа. Информира, че има разработени материали по темата от катедра "Трудова медицина" във Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София. Проф. Любомирова апелира за сътрудничество между работодатели, служби по трудова медицина, научната общност, институции и държавни органи с цел оценка и намаляване на риска на новите работни места.

Онлайн събитието даде възможност да се дискутират решения, да се обмени опит, да се отчетат резултати, с помощта на които да се избегнат проблеми, да се стимулират работодатели и служители за постигане на безопасност и здраве при работа и устойчиво бизнес развитие. Очаква се значителен принос в тази насока от представителите на Палатата по региони, които взеха дейно участие във форума.

Българската търговско-промишлена палата изказва благодарност на партньорите, тъй като събитието беше изцяло проведено без никакво външно финансиране с публични средства, било то европейски или държавни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС обсъди законопроекти за ДБ и за бюджетите на ДОО и НЗОК за 2021 г.
Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по представените законопроекти Още
Италиански компании проучват българския пазар
Търсят сътрудничество в секторите енергетика, козметика, ИКТ и текстил Още
Виртуална дискусия, посветена на кампанията на EU OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“
GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2020, 17-19 ноември 2020г.
Глобални стандарти за глобално здравеопазване Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Световната организация на свободните зони: Новата бизнес среда, повлияна от К-19, изисква нови стратегии
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предложи европейска директива относно минималните заплати и колективното договаряне
Напредък по отношение на социалната пазарна икономика Още
Втора вълна на коронавируса: Европейската комисия предприема допълнителни действия за засилване на мерките за готовност и реакция в целия ЕС
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна приемът на документи за третия етап на мярката 60/40
Средствата за компенсации ще се изплащат за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през октомври се подобрява с 0.5 пункта в сравнение със септември
Подобрение в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Изменя се Програмата, изпълнявана от ББР за портфейлни гаранции
В подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, като в обхвата й ще попадат и големи предприятия Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
За значими инвестиции се предвижда възможност за предоставяне на държавна помощ до максималния размер... Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Нова Стратегия за висшето образование предлага МОН
Стремежът е да се осигурят добре подготвени кадри на пазара на труда Още