Брой 179 (1937), 18-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Тeхническият университет - София ще представят информация за актуализиране на Държавните образователни стандартиПредставители на БТПП и Техническия университет – София (ТУС) проведоха среща с експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Целта бе представяне на проект МеМеВЕТ, разработените обучителни модули в сферата на мехатроника и металургия и обсъждане на възможностите за признаването и използването им на национално ниво.  В тази връзка, партньорите от България по проекта подготвиха информация и актуални данни за търсените умения и квалификации от работодателите, базирайки се на проведеното в рамките на проекта проучване сред бизнеса. Информацията ще бъде разгледана от НАПОО, с цел обсъждане и актуализация на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии в сферата на мехатрониката и металургията.

Ако Вие сте компания, осъществяваща дейност в посочените сектори, и желаете да дадете своето предложение за нови актуални професии или за актуализиране на Държавните образователни стандарти в България, моля свържете се на имейл: info@memevet.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Преустановяване на задължението на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника Още
Среща с посланика на Беларус Н.Пр. Александр Лукашевич
Състоянието на стокообмена и бъдещи съвместни инициативи – във фокуса на разговора Още
БТПП и Тeхническият университет - София ще представят информация за актуализиране на Държавните образователни стандарти
За придобиване на квалификация по професии в сферата на мехатрониката и металургията Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Целта е намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации
Подобряване на практиката за осигуряване участието на обществото в процесите по вземане на решения Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъпна е електронната услуга „Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС"
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Русия ще работят за реализиране на наличния потенциал за сътрудничество във всички области от взаимен интерес
XVII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи кариерен форум за българи в Нидерландия
5 октомври 2019, Хага Още
Търговски мисии в Турция, ноември 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още