Брой 179 (1937), 18-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Първи кариерен форум за българи в Нидерландия


На 5 октомври Министерството на труда и социалната политика и Посолството на Република България в Кралство Нидерландия в партньорство със сдружение „Български кариерен форум“ организират Кариерен форум за българи в Нидерландия. 

Кариерното изложение се осъществява за първи път в Нидерландия и е част от поредица форуми в чужбина за мотивиране и привличане на български граждани, учащи и живеещи в чужбина да намерят своята професионална реализация в България. 

По време на събитието в Хага младите хора ще имат възможност да осъществят директен контакт с присъстващите фирми-изложители и да се запознаят с предлаганите от тях работни места в България. Ще бъде предоставена информация и за икономическото развитие и състоянието на пазара на труда у нас, трудовото и социално законодателство, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот и за подкрепата за реализацията на младите хора. 

За да разберете как да се регистрирате за събитието в Хага, Нидерландия и да научите повече за водещи български работодатели от множество бързоразвиващи се икономически сектори, които ще участват в него, последвайте Facebook страниците на Посолството на Република България в Кралство Нидерландия https://www.mfa.bg/embassies/netherlands  и на Българския кариерен форум.

Участието в кариерния форум е безплатно и достъпно за всеки след регистрация на www.bgcareersfair.com ,  където можете да качите свое CV, както и да разгледате позиции, предлагани от изложителите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Преустановяване на задължението на работодателите да заплащат първите 3 дни по болничен лист на работника Още
Среща с посланика на Беларус Н.Пр. Александр Лукашевич
Състоянието на стокообмена и бъдещи съвместни инициативи – във фокуса на разговора Още
БТПП и Тeхническият университет - София ще представят информация за актуализиране на Държавните образователни стандарти
За придобиване на квалификация по професии в сферата на мехатрониката и металургията Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Целта е намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации
Подобряване на практиката за осигуряване участието на обществото в процесите по вземане на решения Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъпна е електронната услуга „Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС"
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Русия ще работят за реализиране на наличния потенциал за сътрудничество във всички области от взаимен интерес
XVII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първи кариерен форум за българи в Нидерландия
5 октомври 2019, Хага Още
Търговски мисии в Турция, ноември 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още