Брой 188 (2194), 01-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новият посланик на Хашемитско кралство Йордания посети БТППБроени дни след връчване на акредитивните си писма новият посланик на Хашемитско кралство Йордания Н.Пр. Суфиян Куда, със седалище в Букурещ, посети Българската търговско-промишлена палата и проведе разговор с председателя Цветан Симеонов. В срещата участва и почетният консул на Йордания д-р Хасан Бармауи.

Обменена беше актуална информация за дейността на БТПП в полза на български и чуждестранни компании, както и за условията за правене на бизнес в Йордания. Специално внимание бе отделено на Закона за чуждестранните инвестиции, който предвижда много ползи за фирмите, които преработват или довършват своите продукти в страната. Посланик Куда даде пример със Споразуменията за свободна търговия на страната със САЩ и Канада, съгласно които с 10% добавена стойност за една стока, направена в Йордания, тя придобива местен произход и може да се изнася свободно за страните от Северна Америка.

Съгласно статистиката през 2019 г. стокообменът между България и Йордания възлиза на 31.4 млн. щ.д. (увеличение от 16.3% спрямо 2018 г.), от които 20.2 млн. износ и 11.2 млн. внос. Основни пера на българския износ се явяват плочки и плочи за настилане или облицоване от керамика; семена, плодове и спори, за посев; хлебни, тестени  сладкарски или бисквитни продукти; семена от слънчоглед; медикаменти; крафтхартии и крафткартони и др. Вносът от Йордания се формира главно от отпадъци и отломки от мед и минерални или химични торове. Дипломатът сподели, че Йордания традиционно предлага и плодове и зеленчуци /целогодишно/, фармацевтични продукти, козметични изделия от Мъртво море и др., които имат реализация на българския и европейския пазар, но в по-малки обеми.

Симеонов подчерта, че БТПП, в своята 125-годишна история, е сключила поредица от споразумения за партньорство с Федерацията на търговските палати на Йордания,  Търговската камара на Аман и Камарата на промишлеността на Аман, както и поддържа сътрудничество с Йорданската  корпорация  за развитие на бизнеса, Йорданско-Европейската Бизнес Асоциация и Йорданския инвестиционен съвет. Богатата гама от партньори в страната е предпоставка за по-интензивен двустранен бизнес.

Договорено беше съвместно организиране на виртуално събитие за информиране на българските фирми относно възможностите за правене на бизнес с Йордания. При интерес към събитието, можете да се свържете с: БТПП, Дирекция "Международно сътрудничество и международни организации", тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ
Управленската програма на всеки кандидат трябва да бъде представена и защитена пред НСТС Още
Новият посланик на Хашемитско кралство Йордания посети БТПП
Богатата гама от партньори на Палатата в Йордания е предпоставка за по-интензивен двустранен бизнес Още
Традиционното изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива на 5 октомври в ЦУМ
Разнообразни продукти от малки български фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОПРЧР обсъди проекта на Програмата за периода 2021-2027 г. със синдикатите и работодателите
Акцент бяха мерките, в които социално-икономическите партньори имат ключова роля Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Основи на графичния дизайн – хибридно обучение онлайн и присъствено
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени отбелязват намаление през август
По-ниски цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги
Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Първи годишен доклад относно върховенството на закона в Европейския съюз
Целта е да се обогати съществуващия инструментариум на ЕС с нов инструмент за превенция Още
Ново европейско научноизследователско пространство: Комисията представя нов план за подпомагане на екологичния и цифровия преход и възстановяването на ЕС