Брой 188 (2194), 01-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОПРЧР обсъди проекта на Програмата за периода 2021-2027 г. със синдикатите и работодателите


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе обсъждане със синдикатите и работодателите на проекта на програмата за следващия програмен период 2021-2027 г. Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова уточни, че основните дейности по новата програма отново са свързани с пазара на труда и социалното включване. „В проекта на програмата се опитахме да отразим новите реалности, свързани с промяната на социално-икономическата обстановка и COVID-19“, коментира Русинова. Тепърва ще бъдат подготвени мерките по инструмента REACT EU и Плана за възстановяване и устойчивост.

Акцент в обсъждането със синдикатите и работодателите бяха мерките, в които социално-икономическите партньори имат ключова роля. Развитието на цифровите умения, качествените обучения за придобиване на квалификация и ключови компетентности, както и валидирането на формално и неформално придобитите умения бяха сред коментираните дейности. Също така бе очертана нуждата от засилване ролята на Европейския социален стълб и специалният акцент върху мерките за заети лица.

„Наваксването с необходимите умения и повишаване квалификацията на работната ръка са нашата основна цел в следващия програмен период“, подчерта зам.-министър Русинова. Тя уточни, че по-голямата част от средствата в следващите седем години ще бъдат насочени към пазара на труда. Според нея комбинираните мерки към заети и безработни ще дадат по-добър резултат. „Индикаторите за борба с бедността, повишаване на доходите и принципите на Европейския социален стълб ще бъдат включени в Националната програма за развитие и Националния план за възстановяване и устойчивост. Националните цели ще бъдат допълнени с мерки, финансирани от Европейския социален фонд +“, уточни зам.-министърът.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ
Управленската програма на всеки кандидат трябва да бъде представена и защитена пред НСТС Още
Новият посланик на Хашемитско кралство Йордания посети БТПП
Богатата гама от партньори на Палатата в Йордания е предпоставка за по-интензивен двустранен бизнес Още
Традиционното изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива на 5 октомври в ЦУМ
Разнообразни продукти от малки български фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОПРЧР обсъди проекта на Програмата за периода 2021-2027 г. със синдикатите и работодателите
Акцент бяха мерките, в които социално-икономическите партньори имат ключова роля Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Основи на графичния дизайн – хибридно обучение онлайн и присъствено
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени отбелязват намаление през август
По-ниски цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги
Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Първи годишен доклад относно върховенството на закона в Европейския съюз
Целта е да се обогати съществуващия инструментариум на ЕС с нов инструмент за превенция Още
Ново европейско научноизследователско пространство: Комисията представя нов план за подпомагане на екологичния и цифровия преход и възстановяването на ЕС