Брой 89 (1101), 11-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в работна среща за „Единен пазар, производство и потребление” на ЕИСК


Заместник-предсeдателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на секция „Единен пазар, производство и потребление“ към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Белгия. В отговор на искането на нидерландското председателство да изготви проучвателно становище относно „Икономика на споделянето и саморегулиране“ и след като приключиха работата си по темата, работните групи  представиха своето становище и формулираха следните заключения.

Съгласно отправеното искане ЕИСК определи  специфичните характеристики на икономиката на споделянето, която включва икономическите практики, обхванати от концепция за нея, и по какъв начин тези икономически и социални практики следва да бъдат прилагани.

Тази практика, придобила социално и икономическо значение от началото на 21-ви век с използването на интернет и социалните мрежи, не е реципрочна на размяната, която съществува, а е по-скоро една „просоциална нереципрочна практика“ или по-точно „акт и процес на разпространение”. По-важно от дефинирането на тази практика, е да се определят характерните й особености, сред които основни са:

  • осъществява се чрез платформа, която чрез електронни средства установява контакт между множество предоставящи стоки или услуги лица, както и множество потребители;
  • има обща цел за по-доброто използване на стоките или услугите чрез тяхното споделяне;
  • крайните страни в тази сложна триъгълна бизнес структура са предимно „партньори “ (P2P) и не влизат в договорни отношения на предприятия с потребители (B2C).

Георги Стоев участва в изготвянето на становище за Годишна работна програма в областта на европейската стандартизация за 2016 г. Централната тема на това становище е приобщаването към Европейската система за стандартизация (ЕСС). Този избор се дължи на факта, че всички „организации на заинтересованите страни по приложение III“*  във връзка с европейския Регламент 1025/2012, са представлявани от ЕИСК.

Що се отнася до отношенията между „организациите на заинтересованите страни” и ЕСС, ЕИСК приканва европейските организации по стандартизация (ЕОС)**  да предоставят на „организациите  на заинтересованите страни” специфичен статут на членове/партньори, които имат права и задължения - и по-конкретно да им се предостави неограничено право на обжалване и на консултативни правомощия, особено по отношение на стандартите от обществен интерес.

----------

* Европейска асоциация за координиране на представителството на потребителите в процеса на стандартизация (ANEC), Европейска организация на гражданите за екологични стандарти (ECOS), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Социалните органи по стандартизация (SBS)

**  CEN—Европейски комитет за стандартизация; Cenelec — Европейски комитет за стандартизация в електротехниката; ETSI — Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишни награди на списание Business Lady
Отличени са постижения на жените-лидери в България от различни отрасли Още
БТПП участва в работна среща за „Единен пазар, производство и потребление” на ЕИСК
Специфични характеристики на "икономиката на споделянето" – една от темите на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Отговорни ли сме за бъдещето, което новите технологии оформят – дискусия в рамките на Софийски фестивал на науката
Организира Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на нов Закон за независимия финансов одит
Регламентира укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори... Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преразглеждане на ISO 22000 за управление на безопасността на хранителните продукти
За да се гарантира, че съответства на съвременните потребности за безопасност на глобалната верига на доставки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Статут на пазарна икономика за Китай: призиви за честна конкуренция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на ИКТ кариерата – 17 май, Национален дворец на културата
Топ компании от сектора на информационните технологии и телекомуникациите се включват в събитието Още