Брой 89 (1101), 11-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Преразглеждане на ISO 22000 за управление на безопасността на хранителните продукти


Последствията от опасни хранителни продукти могат да бъдат пагубни както за потребителите, така и за бизнеса по целия свят. Тъй като много от днешните хранителни продукти многократно преминават националните граници, ISO 22000 е по-важен от всякога за безопасността на глобалната верига на доставки на хранителни продукти. Понастоящем стандартът е в процес на основно преразглеждане, за да се гарантира, че съответства на съвременните потребности.

След десетилетие на ефективност ISO 22000, международният стандарт за системи за управление на хранителните продукти, е в процес на цялостна промяна, за да бъде приведен в съответствие с настоящите изисквания за безопасност на хранителните продукти. Международната работна група (ISO/TC 34/SC 17/WG 8), която отговаря за преразглеждането и чийто секретариат се поддържа от Фондация датски стандарти (DS), член на ISO за Дания, проведе четвъртото си заседание в Буенос Айрес, Аржентина, през април 2016 г.

Стандартът сега е на етап проект на комитет (CD), след като експертите са пресяли повече от 1 000 коментара, събрани по проекта на документа. Целта на срещата в Буенос Айрес беше да се извърши преглед на различните коментари и да се прецени кои от тях да бъдат включени в документа. Едновременно с това Работна група 8 трябваше да изясни някои основни положения, между които: 

  • Прилагане на новата структура на високо ниво на ISO (HLS) към ISO 22000, която сега е задължителна при разработването или преразглеждането на стандартите за системи за управление (ССУ). Новата структура определя рамката, чрез която се улесняват предприятията при интегрирането на повече от един стандарт за системи за управление.
  • Предлагане на ползвателите на ISO 22000 на ново разбиране относно различните подходи, основани на риска. Понятието „риск” се използва по различни начини и това е важно за бизнеса с хранителни продукти, за да се прави разлика между оценката на опасността на оперативно ниво, чрез Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP), и бизнес риска, където част от концепцията включва и оценка на възможностите.
  • Допълнително изясняване на цикъла „планиране-изпълнение-проверка-действие” (Plan-Do-Check-Act - PDCA) чрез включване на два отделни цикъла в стандарта, които работят един в друг. Първият ще се прилага за системата за управление, докато вторият се прилага за операциите, описани в Член 8, който обхваща принципите на НАССР, определени от Комисията по Кодекс алиментариус.
  • Предоставяне на ползвателите на ясно описание на разликите между критичните контролни точки, оперативните програми - предпоставки и програмите - предпоставки.

От полето до масата

Предотвратяването, намаляването или премахването на опасностите, свързани с безопасността на хранителните продукти, са от съществено значение за поддържане на хигиенична среда по цялата хранителна верига. Преработеният стандарт ще включва познати основни елементи, за да се гарантира безопасността на хранителните продукти на всеки елемент от хранителната верига, до мястото на потребление. Това са:

  • интерактивен обмен на информация по цялата хранителна верига;
  • системен подход към управлението;
  • програми – предпоставки;
  • принципи на НАССР.

Рискове, свързани с безопасността на хранителните продукти, могат да съществуват на всеки етап от веригата на доставки на хранителни продукти, така че е важно да има адекватен контрол на всяка стъпка от пътя. Добрата комуникация е от първостепенно значение, за да се гарантира, че опасностите за хранителни продукти са идентифицирани и управлявани на правилното оперативно ниво. Следователно, безопасността на хранителните продукти може да бъде осигурена само чрез съвместните усилия на всички страни по хранителната верига: от производителите на фуражи и първичните производители, през производителите на хранителни продукти, транспортни и складови оператори и подизпълнители, до търговците на дребно.

Втори етап

На срещата в Буенос Айрес експертите решиха, че е необходим втори проект, за да се получи добре обмислен работен документ. Между участниците в глобалната хранителна верига има заложени големи интереси, което означава, че все още не е постигнато ниво на консенсус. Задачата на РГ 8 е да изясни и опише основните понятия чрез най-обикновени и стегнати термини, за да се разработи стандарт, който е разбираем и лесен за прилагане както от големите, така и от малките компании по цялата хранителна верига.

Все още предстоят много предизвикателства: следващият важен момент ще бъдат коментарите от международните заинтересовани страни относно втория проект. Срещата ще се проведе през юни 2016 в Копенхаген, Дания.

Източник: Български институт за стандартизация 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишни награди на списание Business Lady
Отличени са постижения на жените-лидери в България от различни отрасли Още
БТПП участва в работна среща за „Единен пазар, производство и потребление” на ЕИСК
Специфични характеристики на "икономиката на споделянето" – една от темите на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Отговорни ли сме за бъдещето, което новите технологии оформят – дискусия в рамките на Софийски фестивал на науката
Организира Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на нов Закон за независимия финансов одит
Регламентира укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори... Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преразглеждане на ISO 22000 за управление на безопасността на хранителните продукти
За да се гарантира, че съответства на съвременните потребности за безопасност на глобалната верига на доставки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Статут на пазарна икономика за Китай: призиви за честна конкуренция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Ден на ИКТ кариерата – 17 май, Национален дворец на културата
Топ компании от сектора на информационните технологии и телекомуникациите се включват в събитието Още