Назад

Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


Увеличение от 1 април т.г. на минималната работна заплата от 650 на 710 лв. обсъдиха социалните партньори на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). БТПП бе представена на заседанието от Васил Тодоров, главен секретар, и Любомир Левичаров, анализатор в Палатата.

Консултативният орган не успя да постигне съгласие за нарастването на минималния месечен доход. БТПП не подкрепи проекта на Постановление на Министерския съвет. Основната причина е, че за поредна година размерът на МРЗ се определя по административен ред, което не кореспондира с ратифицираната още през 2018г. Конвенция 131 на Международната организация на труда и в тази връзка България е в нейното неизпълнение, вече четвърта година.

БТПП не е против увеличението на възнагражденията, но когато това е обвързано с конкретни индикатори и когато икономическата обстановка го позволява. В България МРЗ се увеличава административно, без да отчита реалното състояние на икономиката и производителността на труда.

В текущата променлива икономическа обстановка - както у нас, така и по света, Палатата счита, че  ръстът на МРЗ не отразява увеличението на разходите на фирмите, породени от конфликта в Украйна, в съчетание с последствията от COVID-19.

Не може да не се отчете, че размерът на минималната работна заплата за много сектори не стои на дневен ред, но в други сектори или в региони, в които е ограничена икономическата активност, увеличението на МРЗ ще окаже сериозно влияние върху състоянието и оцеляването на предприятията.

БТПП оценява позитивно заложеното в Средносрочната бюджетна прогноза 2022 - 2024 последващо определяне на МРЗ на базата на механизъм за 2023г. и 2024г. Държавата трябва да поеме своята роля и активно да участва във формирането на механизъм за определяне на МРЗ, тъй като това ще даде така нужната предвидимост по този параметър.

Освен БТПП и другите работодателски организации не подкрепиха ПМС за увеличението на МРЗ.

В рамките на заседанието Тристранният съвет обсъди и мярката 60/40 в помощ на бизнеса, която предстои да бъде удължена до 30 юни т.г.