Назад

Съвместно изявление на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) относно прилагането на правото на конкуренция в контекста на войната в Украйна


По предложение на Eвропейската комисия органите по конкуренция излязоха със съвместно изявление на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) по приложението на правото на конкуренция в контекста на войната в Украйна, което гласи следното:

  • Ние, ЕМК, се присъединяваме към Европейския съвет в изявлението му от 24 февруари 2022 г. (линк) да осъди по най-силния възможен начин безпрецедентната военна агресия на Русия срещу Украйна. Ние стоим твърдо до Украйна и нейния народ, който е изправен пред тази война. Ние сме напълно наясно със социалните и икономическите последици за Украйна, както и за ЕС/ЕИЗ.
  • Както беше заявено в нашето съвместно изявление относно прилагането на правото на конкуренцията по време на КОВИД кризата, различните инструменти на конкуренцията в ЕС/ЕИЗ имат механизми да вземат предвид, когато е подходящо и необходимо, пазарни и икономически развития. Правилата на конкуренцията осигуряват равни условия между компаниите. Тази цел остава актуална и в период, когато компаниите и икономиката като цяло страдат от условия на криза.
  • ЕМК разбира, че тази извънредна ситуация може да предизвика необходимостта за компаниите да се справят с тежки смущения, причинени от въздействието на войната и/или от санкциите на Вътрешния пазар. Това може да включва напр. сътрудничество с цел 1) да се осигури покупката, доставката и справедливото разпределяне на дефицитни продукти и суровини; или 2) да се намалят тежките икономически последици, вкл. тези възникващи от спазването на санкциите, наложени от ЕС.
  • Като се имат предвид сегашните обстоятелства, мерки за сътрудничество, за да се намали ефекта от тежки смущения вероятно или не биха представлявали ограничение на конкуренцията съгласно чл. 101 от Договора за функционирането на ЕС или чл. 53 от Споразумението за ЕИЗ или биха създали ефективност, която най-вероятно би надвишила такова ограничение. При всички случаи, в сегашните обстоятелства, ЕМК няма активно да се намесва срещу стриктно необходими и временни мерки, конкретно насочени към избягване на гореспоменатите тежки смущения, причинени от въздействието на войната и/или на санкциите на Вътрешния пазар.
  • Ако компаниите, въз основа на техни самооценки, имат съмнения за съвместимостта на такива инициативи за сътрудничество с правото на конкуренцията на ЕС/ЕИЗ, те могат да се обърнат към Европейската комисия, Надзорния орган на ЕАСТ или съответния национален орган по конкуренция по всяко време за неофициални насоки.
  • В същото време е от изключителна важност да се гарантира, че съществени продукти (напр. енергия, храни, суровини) остават налични на конкурентни цени и че сегашната криза не се използва, за да се подкопаят равните условия между компаниите. ЕМК следователно няма да се колебае да предприеме действия срещу компании, възползващи се от сегашната ситуация, като влязат в картели или злоупотребяват с господстващото си положение.