Назад

Бизнес организации могат да участват в обществена поръчка за набиране на оценители на проекти


В рамките на EU4BUSINESS Connecting Companies, ЕВРОПАЛАТИ набира предложения за оценители на проектните предложения. Инициативата помага на МСП в шестте страни от региона на Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна) да реализират пълния си потенциал и да стимулират икономическия растеж.

Целта на обявената покана за представяне на оферти е да се идентифицират потенциални оценители, които имат опит в работата по проекти, финансирани от ЕС и при оценката на проектни предложения. Избраните оценители трябва да са на разположение по време на периода от 11 октомври до 11 ноември 2021г.

Броят на заявленията, разпределени на оценителите,  ще зависи от:

- броя на заявленията в съответствие с критериите за допустимост (административни проверки, които се извършват от ЕВРОПАЛАТИ)

- броя на избраните оценители

Точният брой заявления ще бъде съобщен на избраните оценителите допълнително.

Кандидатите могат да бъдат:

Предложени от организации в подкрепа на бизнеса, национална асоциация на ТПП,  камари в сферата на търговията, асоциации на работодателите, европейски федерации и организации.

Кандидатите:

- трябва да заемат ръководна длъжност в организацията

- да имат солиден опит в изпълнението на европейски проекти

- лица с правен статут и ДДС номер, отговарящи на критериите за подбор

- да притежават най-малко 5 години доказан проектен опит.

Оценителите трябва да оценяват едно предложение на ден. Възнаграждението е 400 евро (без ДДС) на ден. 

Организацията, която предлага кандидата, не трябва да участва с проектни предложения в рамките на EU4BCC.

Краен срок за участие: 25 септември 2021

Пълните условия и необходимите документи за участие може да видите от линка ТУК: