Назад

Обсъждане на развитието на интерконектора Гърция-България


В рамките на Петия енергиен форум за Югоизточна Европа в Солун българският министър на енергетиката Андрей Живков е обсъдил с гръцкия си колега Костис Скрекас развитието на ключовия за целия регион проект за междуститемна газова връзка IGB. В разговора е участвал и посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Херо Мустафа.

Българската страна изрази сериозните си притеснения от натрупаното закъснение в строителството, за чието преодоляване са проведени поредица от срещи. "Правителството оказва пълно съдействие на изпълнителите за ускоряване на строителството", подчерта министър Живков. Благодарение на тази подкрепа успешно е завършено преминаването по река Марица и язовир Студен кладенец.

Акционерите в проектната компания ICGB потвърдиха ангажимента си строителството да бъде физически завършено до края на тази година. Според последния актуализиран график търговската експлоатация на връзката трябва да започне от средата на следващата година.

Министрите Живков и Скрекас потвърдиха пълната си ангажираност към развитието на проекта, който е ключов за енергийната диверсификация в региона.

Петият енергиен форум за Югоизточна Европа се проведе на 10 септември 2021 г. в Солун. Събитието е организирано от Американско-гръцката търговска камара и Гръцката енергийна асоциация, в сътрудничество с Посолството на САЩ в Гърция. В рамките на форума бяха разгледани рисковете и възможностите пред енергийната трансформация в региона, инвестиционните предизвикателства, свързани с изпълнението на европейската Зелена сделка, перспективите за енергийно коопериране в региона, развитието на проектите за енергийно свързване в Югоизточна Европа и други.