Брой 12 (1524), 17-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

KС отхвърли искането на Омбудсмана за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение


Конституционния съд (KС) отхвърли искането на Омбудсмана на Република България за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение.

След решението на КС остава в сила разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, която дава право на работодателя при временни затруднения да забави плащането на 40% от трудовото възнаграждение, заедно със законната лихва върху него.

Българската търговско-промишлена палата в писмено становище до Конституционния съд подкрепи с правни аргументи конституционносъобразността на нормата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, както и житейската необходимост и целесъобразност на законовия подход. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
KС отхвърли искането на Омбудсмана за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение
Покана за кръгла маса „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България“
Разработени от академичния състав на Висшето училище по телекомуникации и пощи Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БОТО приключи успешно проект „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония“
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
БРТПП публикува изследване на трудовата мобилност между България и Румъния
Данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност между двете държави Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 януари 2018 г. Автономните мерки за суспендиране на митата
Както и Автономните тарифни квоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци
Всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г. Още
ЕK стартира обществена консултация: Kои политики имат принос с добавена стойност в контекста на планиране на следващата МФР
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми