Брой 12 (1524), 17-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ

БРТПП публикува изследване на трудовата мобилност между България и Румъния


Първото по рода си изследване на трансграничната трудова мобилност между България и Румъния е публикувано в сайта на Българо-румънската търговско-промишлена палата.

Изследването представя нови към момента данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност между двете държави с акцент върху осемте български области и седемте румънските окръга на трансграничния регион.

Направено е проучване на тенденциите за социално-икономическо развитие на региона.  Включени са резултатите от  допитване сред 146 български и румънски фирми относно потребностите им от работна сила и готовността им да наемат служители от съседната държава, както и оценките им за основните пречки пред трудовата мобилност и нуждите от  ключови компетентности в ситуация на трансгранична заетост. Изнесени са данни за услугите в подкрепа на квалификацията, публичните политики относно нуждите от специалисти, а също така и  практическа информация за законодателството в сферата на заетостта, трудовите правоотношения, нивата на заплащане и перспективите за растеж, местните практики при наемането на служители.

Изследването е новаторско не само с тематиката си, но и с териториалния си обхват, тъй като е първото по рода си, което обхваща трансграничната зона България – Румъния. Новаторски е също и подходът да се направи  съпоставителен анализ между двете държави по всички включени теми.

Проучването е осъществено чрез преглед на нормативни документи, стратегии и планове, анализ и обобщение на данни от  анкети, срещи и интервюта с ключови фирми и институции и други методи.

Данните от проучването са основа за бъдещите услуги на Агенцията за трансгранична трудова мобилност „ВИЗА“, които предстои да бъдат предоставяни от средата на тази година.

Проучването е първата голяма инициатива по проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, който се изпълнява от БРТПП в партньорство с Асоциацията за устойчиво развитие Слатина (Румъния, окръг Олт) с финансиране от програма Интеррег V-A Румъния – България. То е публикувано на български и на румънски език. С пълния текст можете да се запознаете на следния адрес: http://www.brcci.eu/wp-content/uploads/2018/01/Report-VISA-BG.pdf

 

НОВИНИ ОТ БТПП
KС отхвърли искането на Омбудсмана за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение
Покана за кръгла маса „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България“
Разработени от академичния състав на Висшето училище по телекомуникации и пощи Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БОТО приключи успешно проект „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония“
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
БРТПП публикува изследване на трудовата мобилност между България и Румъния
Данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност между двете държави Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 януари 2018 г. Автономните мерки за суспендиране на митата
Както и Автономните тарифни квоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци
Всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г. Още
ЕK стартира обществена консултация: Kои политики имат принос с добавена стойност в контекста на планиране на следващата МФР
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми