Брой 12 (1524), 17-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БОТО приключи успешно проект „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония“

Днес, 17 януари приключи изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество CB006.1.31.146 „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Проектът, с продължителност 15 месеца, се изпълняваше в партньорство  от Браншова организация за текстил и облекло (БОТО), гр. Кюстендил и Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер, Щип, Македония.

Задачата на проекта бе да се засили трансграничното сътрудничество между бизнеса, местните власти и общности за използване на регионалния потенциал за насърчаване и повишаване на конкурентоспособността на сектора Текстил и облекло в трансграничен регион България-Македония.

Бяха реализирани и отчетени следните дейности и резултати:

1. Създаване на визия на региона като добро място за производство на облекло, разработена и приета в резултата от проведени две работни срещи в Македония и България с участието на фирми от бранша-членове на двете партниращи организации, на които експерти заедно с участниците определиха регионални точки на различие, които показват спецификата на региона, с които той се различава от останалите и  изведоха насоки за това как региона да се представя на националните и европейски пазари. Като основният двигател на развитие и налагане на Регионалната визия е създаденият по време на работните сесии Съвет за регионално развитие (RDB).

2.  Разработване на Регионална позиционна стратегия за налагане на региона като бранд/марка, която бе презентирана от двете страни на границата пред  фирми от бранша -членове на БОТО и ТТА-ТК и други заинтересовани страни.

3. Развитие на региона като бранд чрез разработване на регионална марка и слоган, създаване на Центрове за контрол на качеството /QCC/ и определяне на минимални стандарти за фирмите, на които те трябва да отговарят, за да получат право за ползване на регионалната марка.

4. Разработване на комуникационен план за това как трансграничния регион да бъде разпознаван сред местното население, бизнес сектора, както и сред националните и международни партньори като привлекателно място за производство на облекла и това как секторът да се позиционира сред младите хора като атрактивен за работа и кариерно развитие. Акцент беше поставен по-специално върху учащи от региона, на които им предстои избор на професионална реализация. За целта бяха  организирани поредица от посещения във фирми от сектор Текстил и облекло от двете страни на границата, като от българска страна учащите посетиха фабрики в три от градовете с развита текстилна индустрия от региона – Кюстендил, Дупница и Благоевград.

5. Представяне на региона като бранд - за да се позиционира региона като марка с отличителна характеристика бяха  реализирани набор от рекламни дейности в т.ч.: изработване и излъчване на телевизионен клип, брошура на хартиен и електронен носител, CD-та с резултатите от проекта и актуализиране на уеб страници на партньорите със секции за проекта.

6. Приближаване към европейските целеви пазари като за целта 10 фирми от сектор Текстил и облекло, членове на партниращите организации от трансграничния регион, взеха участие с общ щанд в специализирано изложение Premier Vision Paris, което се проведе на 19-21 септември 2017 г. в Париж, Франция.

Отчетените резултати са доказателство, че подобен род проекти, водещи до коопериране и обединяване на усилията на  бизнеса, местните власти и общности от двете страни на границата за  повишаване конкурентоспособността и подобряване имиджа на сектор Текстил и облекло дават резултат и е необходимо да продължат и за в бъдеще.

Повече за проекта можете да прочете на интернет страницата на Сдружение БОТО http://www.botoyb.org

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
KС отхвърли искането на Омбудсмана за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение
Покана за кръгла маса „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България“
Разработени от академичния състав на Висшето училище по телекомуникации и пощи Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БОТО приключи успешно проект „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните фирми в трансграничния регион България-Македония“
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
БРТПП публикува изследване на трудовата мобилност между България и Румъния
Данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност между двете държави Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 януари 2018 г. Автономните мерки за суспендиране на митата
Както и Автономните тарифни квоти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци
Всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г. Още
ЕK стартира обществена консултация: Kои политики имат принос с добавена стойност в контекста на планиране на следващата МФР
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми