Брой 201 (1213), 19-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на партньорите по проект „SKILLS+"


На 18 и 19 октомври в гр. Задар, Хърватия се състояха обучителен семинар и работна среща на партньорите по проект „SKILLS+", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ  Европа. Основна цел на проекта е да подпомогне развитието на МСП от селските райони чрез внедряването на модерни ИКТ инструменти в ежедневните им бизнес дейности.

Темата на обучителния семинар бе „Възможности за бизнес в областта на дигиталните технологии“, а домакин на събитието - Агенцията за развитие на селските райони в област Задар. По време на семинара бяха представени „добри практики“ и стратегически документи на Хърватия в областта на ИТ, а именно Дигиталната стратегията за електронно правителство и регионални стратегии за повишаване на ИКТ уменията на фирмите в селските райони. Иновативни мерки и дейности, насочени към МСП в селските райони, са обект на проучване по проект „SKILLS+”, с цел разпространение и внедряване на най-добрите европейски практики.

Основните теми, представени по време на обучението, включват:

  • инициативи за развитие на електронна търговия, он лайн системи за управление на търсенето на клиентите, облачни услуги, роля на социалните медии за маркетингови кампании и връзка с клиенти;
  • ролята на човешкия фактор за развитието на микро и малки компании;
  • начини за насърчаване на МСП за внедряване на нови технологии в бизнес моделите им на развитие.

БТПП представи добри практики и проекти в областта на приложението на дигиталните технологии в бизнеса, финансирани през изминалия програмен период по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Добрите практики бяха избрани и представени със съдействието на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, подкрепящ партньор по проекта.

Подробна информация за проекта и предстоящите дейности може да бъде намерена  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Регионалният форум GS1 в Европа продължава с обсъждане на проекти и програми
За прецизно администриране на системата от стандарти GS1 в цял свят и внедряване на хармонизирани решения Още
Мигел Лопера, председател и изпълнителен директор на GS1, посети БТПП
Придружен от Бруно Асето, председател на GS1 в Европа и изпълнителен директор на GS1 Италия Още
Среща на партньорите по проект „SKILLS+"
БТПП представи добри практики и проекти в областта на приложението на дигиталните технологии в бизнеса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финалната конференция по проект InnoWork
Насочен към подобряване на работната среда, разработване на план за иновации, насърчаване на творческото мислене Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират първите 45 проекта за над 10 млн. евро по трансграничната програма между България и Македония
Одобрените проекти са в областта на опазването на околната среда, устойчиво оползотворяване на природните ресурси, диверсификация на туристическия продукт Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ББР организира среща на социални предприемачи с фондове за рисков капитал
Представители на ЕИФ и фондове от Франция, Италия и Великобритания се събират в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи в Букурещ на доставчици от Германия, България, Румъния и Сърбия
24 ноември 2016, RIN Grand Hotel, Букурещ Още