Брой 201 (1213), 19-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Регионалният форум GS1 в Европа продължава с обсъждане на проекти и програми

В София продължава Регионалният форум GS1 в Европа с паралелни срещи по проекти и програми. Целта е изготвяне на обща визия за прецизно администриране на системата от стандарти GS1 в цял свят, за внедряване на хармонизирани решения, насочени към бързото разпространение на иновациите.

Кратка информация за срещите по проектите:

Среща по проект „GS1/NCB управление на кешови транзакции“
Целта на срещата бе да се обмени визия и опит между представители на Национални организации GS1 от Европа и представители на Национални банки за прилагането на стандартите GS1 при управлението на паричните потоци при операции с пари в брой. Първа към използване на стандартите GS1 при предаване по електронен път на данни - поръчване, авизо и други на пари в брой, е преминала Немската федерална банка. Решението внася по-голяма сигурност и прозрачност, и е от полза не само за банките и фирмите, превозващи парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за самите клиенти на банката. Ако преди са били необходими минимум два дни, за да се потвърди, че парите са постъпили по сметката, то при новия метод това става в реално време. Чрез маркиране на всеки сак и контейнер с банкноти с баркод може да се проследи движението им по цялата верига от пазара през фирмата-превозвач до постъпването им в съответния клон на банката. Изборът на международен стандарт от страна на Немската федерална банка е знаков за Европа. Системата на Централните банки в Еврозоната приемат стандартите GS1 като единен стандарт за трансгранични парични операции. Европейската централна банка е член на GS1. Националните централни банки на 16 страни от Еврозоната също са членове на GS1. Националните централни  банки на Испания, Италия и Франция въвеждат стандартите GS1 на своите национални пазари.

Среща по проект „Маркетинг и обществена политика”, на която се обсъдиха напредъка в съвместната работа и обмяна на опит, както и най-добри практики в стратегически, маркетингови проекти като „Глобален уеб сайт” и „Стратегия на новия бранд”.

Среща по проект  „MO Cluster program“ на GS1, в който участва и GS1 България, за сътрудничество между отделните международни организации. Отбелязан бе напредък по теми като:

  • стратегически партньорства;
  • разнообразието и качеството на предлаганите услуги;
  • внедряването на стандартите.

Усилено се работи върху приемането на нов основен сектор за развитие на стандарти, касаещ техническата индустрия, която включва отбрана, енергиен сектор, машиностроене, автомобилостроене. Има необходимост за оптимизиране на разходите, борба с фалшифицирането и дигитализиране на процесите.

GS1 стандартите за идентификация, обхващане и споделяне на информация – за отделни детайли или завършени продукти, бизнес локации и други – правят възможно постигането в сектора на истинска прозрачност по веригата за доставки и реализиране на скокове в оперативната продуктивност, управление на наличностите от (резервни) части и завършени продукти по време на целия жизнен цикъл на продукта от неговия дизайн до пласирането му.

Среща на „Европейската работна група DIY (do-it-yourself)“ целта е изготвяне на ръководства за качество на данните за DIY и градинарството. Дискутираха се въпроси за създаването и внедряването на насоки в глобалната мрежа за синхронизация на данните за предмети от градинарството.

Състоя се и среща на борда на GS1 Европа, на която присъстваха изпълнителни директори на отделните национални организации на GS1 в Европа. Цветан Симеонов, председател на GS1 България, и Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България, представиха напредъка на организацията по внедряването на стандартите GS1 в нашата страна.

НОВИНИ ОТ БТПП
Регионалният форум GS1 в Европа продължава с обсъждане на проекти и програми
За прецизно администриране на системата от стандарти GS1 в цял свят и внедряване на хармонизирани решения Още
Мигел Лопера, председател и изпълнителен директор на GS1, посети БТПП
Придружен от Бруно Асето, председател на GS1 в Европа и изпълнителен директор на GS1 Италия Още
Среща на партньорите по проект „SKILLS+"
БТПП представи добри практики и проекти в областта на приложението на дигиталните технологии в бизнеса Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финалната конференция по проект InnoWork
Насочен към подобряване на работната среда, разработване на план за иновации, насърчаване на творческото мислене Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират първите 45 проекта за над 10 млн. евро по трансграничната програма между България и Македония
Одобрените проекти са в областта на опазването на околната среда, устойчиво оползотворяване на природните ресурси, диверсификация на туристическия продукт Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ББР организира среща на социални предприемачи с фондове за рисков капитал
Представители на ЕИФ и фондове от Франция, Италия и Великобритания се събират в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи в Букурещ на доставчици от Германия, България, Румъния и Сърбия
24 ноември 2016, RIN Grand Hotel, Букурещ Още