Назад

Продължението на проект SKILLS+ е одобрено за финансиране


Проект SKILLS+ стартира през пролетта на 2016г. с петгодишен срок на изпълнение, който  приключи успешно в началото на 2021г. Основна цел на проектa бе да повиши конкурентоспособността на МСП чрез насърчаване внедряването на модерни ИКТ инструменти в ежедневните им бизнес дейности.

В рамките на проекта, в тясно сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), бе разработен териториален план за развитие. Планът предвиждаше две основни мерки за изпълнение: създаване на дигитални иновационни хъбове (ДИХ) и предоставяне на ИКТ ваучери на микро, малки и средни предприятия. Грантовата схема за ваучери, която се изпълнява в момента, предостави безвъзмездна помощ от 4.6 млн. EUR на 516 МСП, което доведе до подобряване на тяхното дигитално присъствие чрез създаване на уеб страници, разработване на платформи и мобилни приложения, осигуряване на кибер и информационната сигурност. 

Отличните резултати по проекта доведоха до решение на консорциума от партньори да кандидатства за изпълнение на допълнителни дейности, които да подпомoгнат  МСП в условията на COVID-пандемия. Новият проект предвижда обмяна на добри практики, провеждане на онлайн семинари с цел подпомагане на фирмите от селските райони да продължат дейността си в условията на локдаун, стимулиране на цифровизацията с оглед плавно преминаване към концепцията на Индустрия 4.0. Дейностите ще стартират през есента на т.г. и БТПП ще информира допълнително за датите на провеждане на предвидените мероприятия.

За допълнителна информация: Дирекция „ЕИЕП“, e-mail: projects@bcci.bg , n.dicheva@bcci.bg
https://www.interregeurope.eu/skillsplus/