Брой 178 (1442), 18-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проектът „КРОС“ на БТПП приключи успешно, 4 месеца предсрочно


В началото на септември Българската търговско-промишлена палата изпълни предсрочно с четири месеца всички дейности по проекта "КРОС" (Комплексно Рамково Обучение и Стаж) от Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2017 г.

Целта на проекта бе увеличаване потенциала за развитие на бизнеса в различни точки на страната, чрез осигуряване на качествена и добре подготвена работна сила.

Усилията на Българската търговско-промишлена палата винаги са били насочени към постигането на балансирано развитие на пазара на труда, така че да бъдат удовлетворени потребностите на работодателите от добре подготвени специалисти, които да могат да се справят с предизвикателствата на динамично и иновативно развиващата се икономическа среда. Осигуряването на качествена работна ръка води до увеличаване на потенциала за развитие на бизнеса.

Освен това проект „КРОС“ е инструмент за постигане на целите, заложени в националната политика по заетостта.

Придобиването на нови знания и умения, на нова професионална подготовка и ключови компетентности е фактор и за намаляване на безработицата, особено сред младите хора, които по този начин могат да бъдат включени активно в пазара на труда.

В резултат от изпълнението на проекта 944 безработни лица от София, Монтана, Враца, Добрич, Варна, Поморие, Айтос, Бургас, Пловдив и Благоевград бяха обучени в ключова компетентност „Управление на промяната”, която е необходима, за да могат безработните лица да преодолеят личностната си и професионална изолация чрез включването им в обучение по този специализиран компетентностен модел. Всички те преминаха и през професионални обучения. по професии от сферата на строителството, туризма, градинарството, търговията, стопанското управление, финансите и информатиката. Фокусът бе върху най-уязвимите групи на пазара на труда.

Съгласно поетите ангажименти в подписания договор, 412 лица (43.7% от включените в обучения) на територията на 10 общини, в обхвата на 12 Дирекции „Бюро по труда“ се реализираха на пазара на труда чрез:

  • Включване в субсидирана заетост на 56 лица
  • Включване в заетост, самонаемане и стажуване на 356 лица или над 37.7%, като изпълнението този индикатор бе преизпълнено с над 3,5 процентни пункта спрямо договореното.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации възразяват срещу регламентирането на абсолютна давност за вземания срещу физически лица
Международен форум 16 +1 - Китай и Централна и Източна Европа
Основен акцент - развитие на отраслите, които могат да повишат стокообмена Още
Проектът „КРОС“ на БТПП приключи успешно, 4 месеца предсрочно
944 безработни лица бяха обучени в ключова компетентност „Управление на промяната” Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Перм и Бургас имат потенциал за ползотворни партньорски връзки
Бизнес делегация от Пермски регион се запозна с икономиката и инфраструктурните предимства на Бургас Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум
28 септември от 10 часа, Пловдив, Парк Хотел Санкт Петербург Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Движещата сила зад икономическия растеж отдавна не е потреблението на домакинствата
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ФИНАНСИ
НАП изпраща писма до фирми със значителни касови наличности
Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Добро управление“ предоставя над 5 млн. лв. за по-ефективно управление
Три нови процедури по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Турция подписаха протокол за сътрудничество в областта на земеделието
Двете страни изразиха желание за подобряване на отношенията и сътрудничеството в областта на селското стопанство и храните Още