Брой 12 (2268), 19-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разработени мерки за дигитализация на МСП - в основата на успешно реализирания проект SKILLS+


Проект SKILLS+, финансиран в рамките на първата покана по набиране на предложения по програма ИНТЕРРЕГ Европа, е в края на своето изпълнение. Проектът обедини партньори от 11 държави, които в продължения на 5 години обменяха добри практики помежду си в сферата на дигитализацията, повишаваха своите компетентности чрез участие в семинари, срещи и работни посещения. Резултатът от това бе разработването на териториални планове за развитие за всяка страна, които продължиха с успешно реализиране на заложените мерки през втората двугодишна фаза от изпълнението на проекта.

БТПП – партньор по проекта, разработи в партньорство с ИАНМСП териториален план за развитие, включващ 2 основни мерки, насочени към подобряване на дигиталните умения на МСП в ежедневните им бизнес дейности. Мярка 1, активна в момента, е свързана с изпълнението на грантова схема за предоставяне на ИКТ ваучери, която предоставя безвъзмездна помощ на МСП с цел да подобрят своето дигитално присъствие чрез създаване на уеб страници, разработване на платформи и мобилни приложения, осигуряване на кибер и информационна сигурност. Очаква се по схемата да бъдат подпомогнати над 450 фирми с приблизително 9 млн. лева. Мярка 2 е насочена към създаването да дигитални иновационни хъбове (ДИХ).

БТПП ще продължи и в бъдеще да участва в проекти, подпомагащи дигитализацията на МСП, явяваща се ключов фактор за оцеляването и по-ефективното функциониране на фирмите в условия на кризи и извънредни обстоятелства. В тази връзка и  на база създадени партньорства по проекта, в момента  се подготвят идеи и предложения за подаване през новия програмен период 2021-2027 по покани, финансирани по програми Интеррег Европа, Хоризонт Европа – наследник на програма Хоризонт 2020 и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъдиха онлайн проектобюджета на Столична община за 2021г.
Значителни средства са предвидени за изграждането на стратегическа инфраструктура Още
Разработени мерки за дигитализация на МСП - в основата на успешно реализирания проект SKILLS+
Грантова схема за предоставяне на ваучери с цел въвеждане в предприятията на базирани на ИКТ системи и приложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „България - новата топ ниършоринг дестинация“, 28 януари 2021 г.
Позициониране на страната ни като отлична дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки Още
Виртуално текстилно изложение TEXPO-2021
1 - 5 февруари, с участие на водещи марки и износители от цял ​​Пакистан Още
Онлайн събитие Mediatech on stage, 9-10 февруари
19 технологични стартъпи и скейлъпи ще представят своите технологични решения Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Макроикономическа прогноза на БНБ, декември 2020г.
Според базисния сценарий на прогнозата реалният БВП на България ще се понижи с 4.4% през 2020 г. Още
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Предложение на Комисията за финансов надзор относно промени в КСО
Проверяваме онлайн парите си за старини, предлагат се конкретни формули Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3
Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярката е 50 хил. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК кани МСП да спомогнат за идентифициране на нови услуги, предлагани от платформата еTranslation
Платформа за автоматизирани преводи, финансирана по Механизма за свързване на Европа Още