Брой 12 (2268), 19-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Макроикономическа прогноза на БНБ, декември 2020г.


Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на базата на информация, публикувана към 22 декември 2020 г., като са използвани допускания за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените на основни стокови групи на международните пазари към 11 декември 2020 г.

Нарастването на броя на нови случаи на заразени с COVID-19 през последното тримесечие на 2020 г. доведе до повторно затягане на ограничителните мерки в другите страни от ЕС и в България, което ще засегне негативно икономическата активност през тримесечието, макар и в по-малка степен от мерките през пролетта на 2020 г. При изготвянето на прогнозата е направено допускане, че наложените през четвъртото тримесечие ограничителни мерки в другите страни от ЕС и в България ще бъдат удължени до края на първото тримесечие на 2021 г. Според базисния сценарий на прогнозата реалният БВП на България ще се понижи с 4.4% през 2020 г., което ще се определя главно от негативния принос на нетния износ и в по-малка степен от спад на частните инвестиции. Фискалната политика се очаква да има силно изразено антициклично въздействие, като допринася положително за икономическата активност както чрез по-високия размер на разходите за правителствено потребление и инвестиции, така и чрез увеличените нетни трансфери към домакинствата. Положителен принос за реалния БВП през 2020 г. ще има и частното потребление, което според данните на НСИ показа значителна устойчивост през първите девет месеца на годината на фона на свиването на икономическата активност. В съответствие с допусканията за развитието на външната среда и за постепенно овладяване на пандемията през периода 2021 – 2022 г. прогнозираме икономическата активност да нарасне с 3.7% през 2021 г. и 3.6% през 2022 г. и да достигне годишното си ниво отпреди пандемията през 2022 г. Прогнозираното завръщане към растеж на реалния БВП през 2021 г. очакваме да се дължи най-вече на преминаването от отрицателен към положителен принос на нетния износ и на инвестициите в основен капитал, докато частното потребление ще продължи да бъде подкомпонентът с най-голям положителен принос за изменението на БВП през годината. Растежът на БВП през 2022 г. ще се определя най-вече от положителния принос на частното потребление и на инвестициите в основен капитал.

Годишната инфлация се очаква да възлезе на 0.3% в края на 2020 г. (3.1% в края на 2019 г.). За понижението на инфлацията спрямо декември 2019 г. допринасят всички основни подгрупи стоки и услуги, като забавянето е главно по линия на същественото понижение на цените на енергийните продукти в съответствие с низходящата динамика на международната цена на петрола на годишна база. Очакваме общата инфлация да се ускори до 2.0% в края на 2021 г. главно поради нарастването на цената на петрола и повишаването на инфлацията при вътрешните цени на храните и на базисната инфлация, след което през 2022 г. да се забави до 0.9% в условията на стабилизиране на международните цени на основни суровини.

Рисковете пред базисния сценарий на макроикономическата прогноза се оценяват в посока по-голям спад на икономическата активност през 2020 г. и по-бавно последващо възстановяване през останалата част от прогнозния период. Най-съществен риск за реализиране на по-слаба икономическа активност спрямо базисния сценарий през целия прогнозен хоризонт представлява евентуалната невъзможност за ефективно овладяване на разпространението на COVID-19 в глобален мащаб и в България. Това би потиснало за по-дълъг период от прогнозираното външнотърговските потоци и разходите за потребление и инвестиции на домакинствата и фирмите. Рисковете пред реализирането на прогнозата за инфлацията се оценяват предимно като ориентирани в посока реализация на по-слаба инфлация и са свързани с възможността за по-ниска инфлация при енергийните продукти и при базисните компоненти на ХИПЦ.

Линк към изданието на БНБ  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъдиха онлайн проектобюджета на Столична община за 2021г.
Значителни средства са предвидени за изграждането на стратегическа инфраструктура Още
Разработени мерки за дигитализация на МСП - в основата на успешно реализирания проект SKILLS+
Грантова схема за предоставяне на ваучери с цел въвеждане в предприятията на базирани на ИКТ системи и приложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „България - новата топ ниършоринг дестинация“, 28 януари 2021 г.
Позициониране на страната ни като отлична дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки Още
Виртуално текстилно изложение TEXPO-2021
1 - 5 февруари, с участие на водещи марки и износители от цял ​​Пакистан Още
Онлайн събитие Mediatech on stage, 9-10 февруари
19 технологични стартъпи и скейлъпи ще представят своите технологични решения Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Макроикономическа прогноза на БНБ, декември 2020г.
Според базисния сценарий на прогнозата реалният БВП на България ще се понижи с 4.4% през 2020 г. Още
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Предложение на Комисията за финансов надзор относно промени в КСО
Проверяваме онлайн парите си за старини, предлагат се конкретни формули Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3
Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярката е 50 хил. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК кани МСП да спомогнат за идентифициране на нови услуги, предлагани от платформата еTranslation
Платформа за автоматизирани преводи, финансирана по Механизма за свързване на Европа Още