Брой 75 (2330), 19-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Национален информационен ден по проект RIDEБългарската търговско-промишлена палата представи в рамките на Работната група по интеграция, координирана от ВКБООН, нов европейски проект - RIDE /Reach Inclusion through Digital Empowerment for migrant women/. Това е проект за укрепване на капацитета на жените мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални дейности и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество.

Габриела Димитрова, директор "Международно сътрудничество и международни организации", представи дейностите, които ще бъдат извършени от БТПП в рамките на проекта. Сред тях са: информационни събития, сесии за наставничество и обучение на жени мигранти и бежанки, обучение по информационни технологии.

Проектът е насочен към създаване на увереност, самочувствие и капацитет у жените мигранти и бежанки, с помощта на инструменти за споделяне и подкрепа като фокус групи, кръгова методология и менторство.

Целеви групи на тези дейности са: жени мигранти и бежанки; специалисти човешки ресурси / работодатели; специалисти по кариерно ориентиране; учители / обучители; синдикати; институции и личности, ангажирани със създаване на местна, национална и европейска политика.

С помощта на партньори от 7 държави (Белгия, България, Германия, Гърция, Италия, Холандия и Чехия) проектът е насочен към въздействие на национално и европейско ниво.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фонд убежище, миграция и интеграция на ЕС.

Очаквайте скоро информация за конкретните дейности. За контакт: БТПП, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
Национален информационен ден по проект RIDE
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Подкрепа за България – допълнителни средства за възстановяването, за екологичния и цифровия преход
Изменението на ОП „Региони в растеж“ ще подпомогне дългосрочните промени в инфраструктурата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Предстоящ семинар за запознаване с електронния портал "Достъп до пазари" (Access to Markets)
Представяне на възможностите и практическото използване на портала Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Национална стратегия изравнява пенсиите при мъжете и жените в България
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Срокът за обявяване на доходите е 5 май 2021г.
Към настоящия момент са подадени около 290 000 данъчни декларации на ФЛ Още
Средният осигурителен доход за месец февруари 2021 е 1149,49 лева
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Над 129 млн.лв. се осигуряват от ОПРР на здравните заведения в борбата с коронавируса
Проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подлежат на обществено обсъждане Още