Брой 36 (796), 20-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Портал за интернационализация на малки и средни предприятия

Европейски информационен и иновационен център към БТПП препоръчва на българските малки и средни предприятия да ползват специализирания портал на Европейската комисия за интернационализация на тяхната дейност.

В условията на интензивна глобализация европейските предприятия са изправени пред предизвикателството на нарастваща конкуренция от страна на нови, бързоразвиващи се икономики. За да насърчи растежа, конкурентоспособността и максималното използване на новите пазарни възможности, Европейската комисия (ЕК) създаде Портал за интернационализация на МСП.

Как Порталът за интернационализация може да Ви помогне?

Порталът за интернационализация на МСП е инструмент, който цели да подпомогне европейските компании, интересуващи се от възможностите да излязат на трети пазари. Порталът цели да предостави практическа помощ на фирмите, чрез предоставянето на следната информация:

  • имена и данни за контакт на местни национални агенции, търговски палати и др., които могат да предоставят необходимата на фирмите информация, относно изискванията за започване на бизнес в съответната държава
  • връзки към други организации, специализирани в предоставянето на помощ/ съвет на фирмите при стартиране на бизнес в страни в друга държава

Кои държави се покриват от базата данни?

Всички държави, които са маркирани в зелено на главната страница на Порталът, който е достъпен на следния онлайн адрес: https://webgate.ec.europa.eu/smeip/

За повече информация: Европейски информационен и иновационен център,  Българска търговско- промишлена палата , + 359 2 8117 505Q + 359 2 8117 515, een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Портал за интернационализация на малки и средни предприятия
Намерете нови пазари и партньори извън ЕС Още
Международната младежка камара и БТПП обсъждат области за сътрудничество
Представени бяха интересни проекти, по които камарата работи Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата–Монтана има ново ръководство
За председател на УС е избрана инж. Славка Нончева Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Заключителната конференция на СППЗ по проект по ОП”Развитие на човешките ресурси
Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП: Самоосигуряващите се подават осигурителни декларации с ПИК
Очаква се броят на данъчните и осигурителни декларации, които се подават по електронен път чрез ПИК, да се увеличава Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри новите оперативни програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“
В следващите седмици се очаква одобрението на бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС инвестира 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България
С тези средства ще се подпомогнат над 200 000 ученици да получат по-добро образование и над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство