Брой 161 (418), 20-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Приложение на стандартите GS1 в банковия сектор


GS1 България към БТПП, като част от глобалната мрежа GS1, e поставила сред целите си популяризирането на нови, иновативни приложения на стандартите и внедряването на хармонизирани решения сред българските фирми. След като в началото на август бе разгледан проект за внедряване на GS1 стандартите в управлението на отпадъците, сега GS1 България представя CashEDI – стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой.

В Германия от 1 януари 2013 г. стартира CashEDI - електронен обмен на данни по стандартите GS1 между Немската федерална банка и клиентите, опериращи с пари в брой (магазини, ресторанти, казина, обществени институции и други). Според Карл-Лудвиг Тииле, член на Управителния съвет на Немската федерална банка, CashEDI е много важен елемент в паричния цикъл. С помощта на стандартите GS1 всички данни при опериране с пари в брой, между които поръчване, авизо и други, ще могат да се предават по електронен път и така ще се автоматизира процеса и ще се повиши ефективността. Решението внася по-голяма сигурност и прозрачност, и е от полза не само за банките и фирмите, превозващи парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за самите фирми. Ако преди са били необходими минимум два дни, за да се потвърди, че парите са постъпили по сметката, то при новия метод това става в реално време. Чрез маркиране на всеки сак и контейнер с банкноти с баркод може да се проследи движението им по цялата верига от пазара през фирмата-превозвач до постъпването им в съответния клон на банката. Преминаването към CashEDI е свързано с плащането на минимални такси.

Работата по проекта CashЕDI е започнала с описание на процесите за електронен обмен на данни при работата с пари в брой и e направено в сътрудничество между Немската федерална банка и GS1 Германия. В основата на решението са заложени световно признатите стандарти GS1 за идентификация, комуникация и описание на процесите. Последните са се доказали във времето и допринасят за ефективното и гладко протичане на процесите в сферата на търговията и постепенно започват да се налагат и в банковия сектор. Инвестициите за всеки един от участниците ще са различни. Много и различни системи ще трябва да се настроят към единната функционалност на CashEDI, за да се гарантира гладкото и сигурно снабдяване с пари в брой.

През 2012 г. различни спестовни каси, банки и транспортни фирми за парични пратки са обучени за работа с CashEDI. Въвеждането на електронен обмен на данни изисква време и не трябва да се подценява. От 2013 г. повече от 2 000 кредитни институции/фирми преминават към използване на CashEDI за операциите с пари в брой. Първото необходимо условие за включване в електронния обмен на данни е получаването на Глобален номер на локация GLN. Саковете и контейнерите с банкноти се идентифицират еднозначно с номер на логистичната единица SSCC. Електронните известия за авизо, потвърждение за получаване и финализиране повишават сигурността и правят възможно проследяването на целия процес.

Първата частна банка в Германия, която e въвела CashEDI, е Комерцбанк (Commerzbank). През ноември 2008 г. тя преминава към стандартите за CashEDI. В интервю с Кристиън Амброн, директор и старши специалист по снабдяването с пари в брой, Комерцбанк АД, той споделя, че основни ползи от въвеждането на електронния обмен на данни са намаляването на ръчната работа по въвеждане на данни във филиалите и по-голяма прозрачност, която от своя страна е повишила сигурността и е довела да намаляване на външните разходи. Преди да се премине към цялостно въвеждане на електронния обмен е необходимо да се стартира с пилотен проект, който да включва определени филиали и фирми. Сътрудниците трябва своевременно да бъдат информирани и подготвени за предстоящите промени.

За електронния обмен на данни, свързани с паричния поток в брой, са използвани стандартизирани GS1 XML съобщения1:

• Multi Shipment Order за Cash Order

• Despatch Advice за Notification Of Delivery, Confirmation of Delivery and Notification of In Payment

• Receiving Advice за Confirmation of Receipt, Arrival Notice and Final Receipt

За идентификация на паричните потоци се използват GS1 идентификационните ключове:

• GTIN за идентификация на банкноти и монети,

• GLN за идентификация на партньорите,

• SSCC за идентификация на транспортните единици,

• GS1-128 баркод символ за кодиране на SSCC.

Изборът на международен стандарт от страна на Немската федерална банка е знаков за Европа. Системата на Централните банки в Еврозоната (Европейската централна банка и Централните банки на страните) приемат стандартите GS1 като единен стандарт за трансгранични парични операции. Европейската централна банка е член на GS1. Националните централни банки на 16 страни от Еврозоната също са членове на GS1. Националните централни банки на Испания, Италия и Франция въвеждат стандартите GS1 на своите национални пазари.

--------
1 (съобщенията EANCOM също могат да бъдат използвани)

НОВИНИ ОТ БТПП
Предоставяне на консултации за кандидатстване по проекти за финансиране от европейски фондове
Палатата разполага с квалифициран екип от експерти, които прилагат индивидуален подход при решаване на задачите, поставени от фирмите Още
Приложение на стандартите GS1 в банковия сектор
CashEDI – стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой Още
Потенциални възможности за износ на български стоки и суровини в Индия
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Концепция на НАФТСО за развитие на частната охрана
Лицензирани са повече от 1300 търговски дружества за извършване на частна охранителна дейност, в които са заети над 70 000 охранители и секторът е един от най-големите работодатели в страната Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените на аграрната продукция нарастват с 4.1% за година
В растениевъдството поскъпването е с 4.7%, а в животновъдството - с 3.4% Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Все повече работодатели оставят на работа младежи
Работодателите предпочитат да оставят на работа почти половината от младежите, след изтичане на субсидирания период Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Откритата приемна на Областен информационен център – София в Борисовата градина
Това е първата от поредицата открити приемни, които ще се проведат през м. септември в цялата страна под мотото „Първите седем години на България в ЕС" Още
Бизнес мисия на германски фирми, предлагащи възможности за сътрудничество с български партньори
Пловдив, 29 - 30 август 2013 г. Още