Брой 161 (418), 20-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Концепция на НАФТСО за развитие на частната охрана


По данни на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) днес в България има лицензирани повече от 1300 търговски дружества за извършване на частна охранителна дейност, в които, по официални данни, са заети над 70 000 охранители и секторът е един от най-големите работодатели в страната.

Според Асоциацията много малко са, обаче, положителните промени на пазара на охранителните услуги през последните 5-6 години, както и решените проблеми.

НАФТСО е разработила концепция за развитие на частната охрана. В документа се посочва следното:

„Ефективността на охранителната дейност, нейното развитие и усъвършенстване в интерес на обществото, в много голяма степен зависят от качеството на регулирането ú. Постоянното закъснение за приемането на необходимите промени в законодателството, отстраняването на пропуските и противоречията, съществено затрудняват осъществяването на частната охранителна дейност, създават препятствия за нейното положително развитие и пречат за правилното решаване на задачите по обезпечаване на безопасността и защитата на законните интереси на юридически и физически лица.
Анализът на действащото законодателство в сферата на частната охрана показва, че то е остаряло в значителна степен, съдържа много пропуски и неточни формулировки, не отговаря на съвременната практика и научните разработки в тази сфера. В резултат са налице сериозни затруднения в правоприлагащата практика и препятствия за развитие на частната охранителна дейност.”

На 7 март 2013 г. НАФТСО организира успешно работна среща за развитие на законодателството по отношение на частната охранителна дейност, като част от съпътстващата програма на изложението „Секюрити 2013". На срещата беше представено предложение на Управителния съвет за концепция, което може да бъде прочетено в документа по-долу.

Предложението за концепция за развитие на законодателството по отношение на частната охранителна дейност беше представено също през м. юни т. г. на Юбилейната международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ", организирана от Департамент "Национална и международна сигурност" на Нов Български университет и на Научната дискусия, организирана от катедра „Сигурност и безопасност" към Юридическия факултет на Варненския свободен университет.

Предложение на УС на НАФТСО

НОВИНИ ОТ БТПП
Предоставяне на консултации за кандидатстване по проекти за финансиране от европейски фондове
Палатата разполага с квалифициран екип от експерти, които прилагат индивидуален подход при решаване на задачите, поставени от фирмите Още
Приложение на стандартите GS1 в банковия сектор
CashEDI – стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой Още
Потенциални възможности за износ на български стоки и суровини в Индия
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Концепция на НАФТСО за развитие на частната охрана
Лицензирани са повече от 1300 търговски дружества за извършване на частна охранителна дейност, в които са заети над 70 000 охранители и секторът е един от най-големите работодатели в страната Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените на аграрната продукция нарастват с 4.1% за година
В растениевъдството поскъпването е с 4.7%, а в животновъдството - с 3.4% Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Все повече работодатели оставят на работа младежи
Работодателите предпочитат да оставят на работа почти половината от младежите, след изтичане на субсидирания период Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Откритата приемна на Областен информационен център – София в Борисовата градина
Това е първата от поредицата открити приемни, които ще се проведат през м. септември в цялата страна под мотото „Първите седем години на България в ЕС" Още
Бизнес мисия на германски фирми, предлагащи възможности за сътрудничество с български партньори
Пловдив, 29 - 30 август 2013 г. Още