Брой 207 (464), 24-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

С поредица от срещи продължава работното посещение на председателя на БТПП в Норвегия


Продължава работното посещение на председателя на БТПП в Норвегия. Домакин на визитата е Торил Ридерволд, главен съветник на Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).

На среща в телекомуникационната компания Теленор груп председателят на БТПП Цветан Симеонов разговаря с Роно Невдал, старши вицепрезидент на компанията за Европа, и Мари Хелесилт, директор "Отговорности на работодателя". Те представиха опита на норвежката компания в областта на социалния диалог и тристранно сътрудничество. Бяха разгледани особеностите на националното законодателство на Норвегия, техни добри практики в областта на колективното трудово договаряне. Принципите на партньорство и поддържане на диалог межу заинтересованите страни бяха посочени като основа за добър социален диалог. Обсъдени бяха особеностите на бизнес климата в България и пречките, които срещат чуждестранните инвеститори. Сред основните затруднения бяха посочени необходимостта от повече прозрачност и предвидимост в действията на администрацията и съществуващите административни бариери. Припомняме, че Теленор груп наскоро придоби българския оператор ГЛОБУЛ.

В рамките на работното посещение бе проведена среща и с Кнут Тонщад, съветник на Конфедерация на норвежките синдикати (LO). Бе представен норвежкия модел в областта на социалните грижи, инвестиране в развитие на компетенции и квалификации  на служителите със съвместни усилия на работодатели и синдикати, произтичащите от това рискове и механизми за преодоляването им.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Перспективи пред развитието на иновациите в ИКТ сектора бяха обсъдени в БТПП
Представени бяха интересни иновативни проекти - някои от тях вече реализирани в реалната икономика, а други – търсещи финансиране Още
С поредица от срещи продължава работното посещение на председателя на БТПП в Норвегия
Визитата е по линия на проект TRUST, а домакин е Конфедерацията на работодателите в Норвегия Още
ЕEN към БТПП участва в информационен тур „Европейски информационни мрежи без граници”
Поводът е отбелязването на Европейската година на гражданите Още
БТПП издава удостоверение на класираните фирми в "ТОП 100"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Повишава се защитата на потребителите при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние
Целта е да се преодолее фрагментацията, да се премахнат някои пречки при сключването на трансгранични сделки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район
Най-значително е нарастването на цената на овощните градини Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Даниела Бобева: Съвместни туристически пакети между България и Сърбия ще засилят потенциала на двете страни да привличат повече туристи
Обсъжда се възможността от 1 януари 2014 г. да се либерализира търговският режим за българските стоки в Сърбия Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската агенция по отбрана приема иновативни решения за отбранителната промишленост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати на държавите членки на ЕС при прилагането правото на ЕС през 2012 г.
46 производства за установяване на нарушение са били образувани срещу България Още