Брой 207 (464), 24-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Повишава се защитата на потребителите при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние


Министерският съвет одобри проект на закон на изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Целта на направените промени е да се засили правната сигурност за потребителите и търговците при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние. Едновременно с това, проектозаконът ще спомогне да се преодолее фрагментацията, да се премахнат някои пречки при сключването на трансгранични сделки, ще допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, както и за постигането на по-високо равнище на защита на правата и икономическите интереси на потребителите. С проекта в българското законодателство се въвеждат и разпоредбите на европейска директива по въпроса.

Една от промените предвижда да се разшири обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори без изключение. Въвежда се и изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект, различна от тази на сега действащия Закон за защита на потребителите. Уредени са някои въпроси по отношение на договорите за продажба. Направени са промени в частта гаранции и рекламни стоки. Проектозаконът урежда също така и договорите за доставка на вода, газ, електричество, които не са опаковани в ограничен обем или определено количество, както и договорите за централно отопление и за цифровото съдържание, което не се предоставя на материален носител. Отстранени са и някои несъответствия при въвеждане в националното законодателство на изискванията на европейската директива за нелоялните търговски практики и на директивата за договорите за потребителски кредити, като са внесени уточнения и допълнения в сега действащата нормативна уредба.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Перспективи пред развитието на иновациите в ИКТ сектора бяха обсъдени в БТПП
Представени бяха интересни иновативни проекти - някои от тях вече реализирани в реалната икономика, а други – търсещи финансиране Още
С поредица от срещи продължава работното посещение на председателя на БТПП в Норвегия
Визитата е по линия на проект TRUST, а домакин е Конфедерацията на работодателите в Норвегия Още
ЕEN към БТПП участва в информационен тур „Европейски информационни мрежи без граници”
Поводът е отбелязването на Европейската година на гражданите Още
БТПП издава удостоверение на класираните фирми в "ТОП 100"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Повишава се защитата на потребителите при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние
Целта е да се преодолее фрагментацията, да се премахнат някои пречки при сключването на трансгранични сделки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район
Най-значително е нарастването на цената на овощните градини Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Даниела Бобева: Съвместни туристически пакети между България и Сърбия ще засилят потенциала на двете страни да привличат повече туристи
Обсъжда се възможността от 1 януари 2014 г. да се либерализира търговският режим за българските стоки в Сърбия Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската агенция по отбрана приема иновативни решения за отбранителната промишленост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати на държавите членки на ЕС при прилагането правото на ЕС през 2012 г.
46 производства за установяване на нарушение са били образувани срещу България Още