Брой 41 (1305), 28-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в дискусия „Нужна ли е данъчна реформа в Република България“

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт и Институтът за икономически изследвания при БАН организираха съвместно две академични дискусии с участието на авторитетни български икономисти от академичните среди, представители на бизнеса, на синдикатите и работодателските организации. Целта бе обсъждане на актуални проблеми на българската икономика и формиране на предложения за тяхното решаване.

Основните разгледани въпроси по време на събитието бяха:

  • Има ли недостиг на данъчни приходи в България?
  • Има ли нужда от промяна на структурата на бюджетните приходи и разходи?
  • Необходима ли е промяна в общото данъчно съотношение (сумата на данъците и социално осигурителните вноски към БВП)?
  • Повече или по-малко участие на държавата е добре за икономическото и социалното развитие?
  • Необходимо ли е да се замени плоският (пропорционалният) данък с прогресивен?
  • Трябва ли да се промени съотношението между преки и косвени данъци?
  • Защо не се въвежда семейното подоходно облагане?

Обсъдено бе новото данъчно законодателство, възможностите за осъвременяване на работата на данъчната администрация и опростяване на административните процедури и правила.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази подкрепа за досегашното действащо данъчно законодателство, но подчерта, че от тази година България вече не е на първо място по най-нисък данък печалба в страните - членки. Той изтъкна, че конкуренцията в областта на данъчното законодателство в рамките на ЕС е сериозна и с предвидените промени от 2017 година Унгария измества България в едно от най-важните предимства за привличане на инвеститори. Подробен анализ на БТПП по темата може да видите ТУК.

Председателят на БТПП изрази категоричното несъгласие от страна на бизнеса относно въвеждане на прогресивно подоходно облагане, тоест изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според него, вместо да останат средствата в ръцете на онези, които могат да ги управляват, така че да носят печалба, прогресивното подоходно облагане може да тласне някои фирми в сивия сектор или пък да принуди някои да приложат други мерки, с които то може да се заобиколи.

В отговор на твърдението, че в България минималната работна заплата е ниска, председателят на Палатата бе категоричен „Увеличава се минималната заплата, но се намаляват данъците и осигуровките, а у нас досега се говори само за вдигане на минималната заплата, без да се мисли за данъците и осигуровките“. По думите му увеличението на минималната заплата е добре да се балансира с намаляване на данъците или осигуровките, плащани от работодателите, за да има краен положителен ефект.

„Вижда се, че при разумното управление не се говори само за увеличение на заплатите, а се взимат решения и за други елементи, които да осигурят баланс на интересите между държавата, работодателите и заетите лица“, отбеляза в заключение Цветан Симеонов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в дискусия „Нужна ли е данъчна реформа в Република България“
Цветан Симеонов: Увеличението на минималната заплата е добре да се балансира с намаляване на данъците или осигуровките, плащани от работодателите Още
Състезание по международен търговски арбитраж и международно търговско право - 10-12 март в БТПП
С инициативата се поставя началото на поредица от събития по отбелязване на 120-годишнината на Арбитражния съд при БТПП Още
Уникални инфрачервени мини камери за денонощно наблюдение от UNIVIEW - сред новостите на СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2017
Посетете единственото у нас изложение за охрана и сигурност СЕКЮРИТИ ЕКСПО в Интер Експо Център – от 15 до 18 март Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фондът на фондовете отвори процедури за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти
Фондът ще инвестира в МСП с потенциал за растеж и в зряла фаза на развитие Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Оценка на риска с дрон получи награда за иновация в областта на безопасност и здраве при работа
В конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенцията по вписванията публикува справка за търговци в производство по несъстоятелност
За периода 1 януари 2008 г. – 31 декември 2016 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Баварски фирми в областта на мехатрониката и автоматизацията
От административни области Швабия (център Аугсбург), Средна Франкония (Нюрнберг) и Горна Бавария/Мюнхен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири и изложби 2017