Брой 166 (926), 28-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

АТА карнетът пести пари за бизнеса при временен износ и внос на стоки

http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/a-3.png

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му е уреден в Правилника за прилагане на Закона за митниците.

БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията (Списък на държавите, подписали конвенцията).

Митните сборове, дължими за поставените стоки под покритието на АТA Карнета, са гарантирани от Международна гаранционна верига. В нея участват оправомощените гарантиращи организации от страните членки на конвенцията АТА. За България това е БТПП.

7 причини, за да използвате ATA карнетите:

 • Лесен износ и лесно обратно връщане
 • Покритие на широка гама продукти
 • Начин за намаляване на разходите на износителите
 • Един документ за всички митнически формалности
 • Без съмнения, без главоболия  
 • Едногодишна валидност и неограничен брой пътувания и неограничен брой страни
 • Международно признати документи

Процедура по издаването на АТА карнетите

За да се получи АТА карнет е необходимо:

 • Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките
 • Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП
 • Да се внесе депозит в БТПП. Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път.
 • Да се плати такса за издаването на карнета.

Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното изполване същите трябва да се върнат в БТПП.

За контакти: Росица Спасова, тел.: 02/8117 551; E- mail atakar@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествена сесия в Казанлък, посветена на 120-годишнината от създаването на търговските палати в България
Специално внимание бе отделено на делото на първия председател на Софийската търговско-индустриална камара Иван Грозев Още
АТА карнетът пести пари за бизнеса при временен износ и внос на стоки
БТПП е издател и гарант на ATA карнети - международни унифицирани митнически документи Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
През август бизнес климатът се подобрява
Несигурната икономическа среда и слабостите в икономическото законодателството - основни затруднения пред промишлените предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на "Индъстри уоч": Най-динамично растат заплатите в сектора на информационните технологии
Двигателите на нова заетост в България са преработващата индустрия, аутсорсингът, бизнес услугите и секторът на ИТ и комуникационните услуги Още
Индексът на цените на производител у нас ускоряват спада си през юли
На годишна база растат само цените при производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски форум за еко-иновации в Сеул, Република Корея
27- 28 октомври 2015 г. Още
Двустранни срещи в рамките на Световния форум за развитие на износа
20-21 октомври 2015 г., гр. Доха, Катар Още