Брой 166 (926), 28-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

През август бизнес климатът се подобрява


След песимистичните юни и юли бизнесът се настрои по-оптимистично през август, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Въпреки това несигурната икономическа среда остава основен проблем за предприемачите.

Общият показател на бизнес климата се повишава с 1,3 пункта през август 2015 г. спрямо юли, резултат от подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността и търговията на дребно.

От данните за август става ясно, че бизнес климатът в промишлеността нараства с 2,1 пункта в сравнение с юли поради благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията. По тяхно мнение производствената активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда е основният фактор, затрудняващ развитието на отрасъла. Засилват се настроенията срещу слабостите в икономическото законодателство. През август това е по-значим фактор за работодателите от недостатъчно търсене в страната.

Бизнес климатът в строителството остава на равнището си от юли. Според строителните предприемачи настоящата строителна активност се запазва. Прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. И за строителите основен проблем е несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията и финансовите проблеми, макар през последния месец да е регистрирано намаление на неблагоприятното им въздействие.

Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 3 пункта спрямо предходния месец поради по-оптимистичните оценки на търговците за бизнес състоянието на предприятията. Леко се подобряват и мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, а и очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.

Състоянието в сектора на услугите е приблизително същото като през юли. Предприемачите смятат, че търсенето намалява, а очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

И при търговията на дребно, и при услугите бизнесът се опасява от несигурната икономическа среда, конкуренцията и недостатъчното търсене. Предприемачите в промишлеността, строителството, търговията и услугите не очакват промяна в цените през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествена сесия в Казанлък, посветена на 120-годишнината от създаването на търговските палати в България
Специално внимание бе отделено на делото на първия председател на Софийската търговско-индустриална камара Иван Грозев Още
АТА карнетът пести пари за бизнеса при временен износ и внос на стоки
БТПП е издател и гарант на ATA карнети - международни унифицирани митнически документи Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
През август бизнес климатът се подобрява
Несигурната икономическа среда и слабостите в икономическото законодателството - основни затруднения пред промишлените предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на "Индъстри уоч": Най-динамично растат заплатите в сектора на информационните технологии
Двигателите на нова заетост в България са преработващата индустрия, аутсорсингът, бизнес услугите и секторът на ИТ и комуникационните услуги Още
Индексът на цените на производител у нас ускоряват спада си през юли
На годишна база растат само цените при производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски форум за еко-иновации в Сеул, Република Корея
27- 28 октомври 2015 г. Още
Двустранни срещи в рамките на Световния форум за развитие на износа
20-21 октомври 2015 г., гр. Доха, Катар Още