Брой 166 (926), 28-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индексът на цените на производител у нас ускоряват спада си през юли


През юли индексът на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността се понижава, както на месечна, така и на годишна база, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Спрямо предходния месец индексът през юли се понижава с 0,5%. Цената на енергията и газа е спаднала с 0,8% през юли, докато месец по-рано поскъпна с 0,2%.

Цените в добивната промишленост също спадат с 0,8% през юли, за да запишат по-слаб темп на намаление от отчетените 3,4% през юни.

Цената в преработващата промишленост се понижава с 0,3% през юли спрямо юни. За сравнение данните за юни показваха ръст от 0,4%.

На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0,7 на сто. За сравнение отчетеният спад през юни беше по-малък – от 0,3%. В преработващата промишленост цените ускоряват пропадането си с 3,2% на годишна база, докато месец по-рано спаднаха с 2,6%. Цените в добивната промишленост също са по-ниски от тези преди година - с 0,7%. Месец по-рано те отчетоха повишение от 3,5% на годишна база.

Спрямо юли 2014 г. цената на производител в сектора на производството и разпределение на електрическа и топлоенергия обаче са нараснали с 3,8%, което е повече от отчетените 3,3% през юни.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествена сесия в Казанлък, посветена на 120-годишнината от създаването на търговските палати в България
Специално внимание бе отделено на делото на първия председател на Софийската търговско-индустриална камара Иван Грозев Още
АТА карнетът пести пари за бизнеса при временен износ и внос на стоки
БТПП е издател и гарант на ATA карнети - международни унифицирани митнически документи Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
През август бизнес климатът се подобрява
Несигурната икономическа среда и слабостите в икономическото законодателството - основни затруднения пред промишлените предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на "Индъстри уоч": Най-динамично растат заплатите в сектора на информационните технологии
Двигателите на нова заетост в България са преработващата индустрия, аутсорсингът, бизнес услугите и секторът на ИТ и комуникационните услуги Още
Индексът на цените на производител у нас ускоряват спада си през юли
На годишна база растат само цените при производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски форум за еко-иновации в Сеул, Република Корея
27- 28 октомври 2015 г. Още
Двустранни срещи в рамките на Световния форум за развитие на износа
20-21 октомври 2015 г., гр. Доха, Катар Още