Брой 20 (2026), 29-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знанияВ рамките на проект  DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) БТПП ще проведе квалификационно обучение, насочено към лица, които искат да повишат своите познания в сферата на експорта и дигиталните технологии.

Обучението представлява интерес за фирми, които имат експортна дейност, или планове да развият експортна дейност и желаят да обучат свои експерти, учащи в професионални гимназии, университети, клъстерни сдружения, иновативни центрове/инкубатори, акселератори/, работещи и безработни, които искат да подобрят своята квалификация.

Чрез обучението експортноориентираните фирми ще имат възможност да повишат квалификацията на своя персонал, а учащите се младежи, заетите и безработните ще придобият умения за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, които ще са им от полза за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Пилотното обучение включва теоретична подготовка и учебна практика. Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно чрез онлайн платформа и присъствено. След приключване на обучението и успешно преминаване на тест, участниците, покрили изискванията на учебната програма, ще имат възможност за тримесечен стаж в експортноориентирани фирми.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Участието в обучението е безплатно, а стажът в експортноориентираните фирми не се заплаща.

Двама от най-добре представителите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина - единият в Гърция, а другият - в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии; базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Броят на участниците, които ще имат възможност да се включат в пилотното обучение в България, е 30. Оттук можете да свалите формуляра за кандидатстване и след попълване го изпратете на ел. поща projects3@bcci.bg, заедно с необходимия набор от допълнителни документи, в срок до 10 февруари 2020 г. Покана към участниците и подробна информация относно обучението и условията за кандидатстване можете да намерите на страницата на проекта.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – домакин на среща на иновационни структури от региона на Западните Балкани
За партньорство и напредък по отношение на иновационното и технологичното развитие Още
Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знания
Възможност и за тримесечен стаж в експортноориентирани фирми Още
Сътрудничество с Гръцкия бизнес съвет
При осъществяването на съвместни проекти и насърчаване на гръцки инвеститори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“
11 май 2020 г., гр. Мюнхен Още
Международно изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха
7-9 април, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Приет е проект на нов закон за по-строг контрол по агрохранителната верига
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Брекзит: гражданите на ЕС във Великобритания и техните права
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network