Брой 20 (2026), 29-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Брекзит: гражданите на ЕС във Великобритания и техните права


Милионите европейски граждани, живеещи във Великобритания, ще са сред най-засегнатите от оттеглянето на страната от ЕС, макар че само малка част от тях имаха възможност да гласуват на референдума относно Брекзит. Техните права са част от споразумението за оттегляне, договорено от Великобритания и ЕС, по което Европейският парламент ще се произнесе на 29 януари.

На 15 януари депутатите в ЕП заявиха в резолюция, че са нужни допълнителни гаранции за защитата на правата на гражданите, за да може Парламентът да подкрепи споразумението за оттегляне. След приемането на резолюцията координаторът на Парламента за Брекзит Ги Верхофстад получи разяснения от британския министър за Брекзит Стив Баркли на среща в Лондон.

Британските власти проучват възможността гражданите на ЕС , които се получили статут на уседналост, да могат да разпечатат формуляр, който удостоверява това, както иска Парламентът. Ги Верхофстад получи също уверения, че няма да има автоматично депортиране на граждани на ЕС, които все още не са кандидатствали за получаване на уседнал статут. Те ще имат възможност да представят случая си и да се сдобият с право на пребиваване.

Въпреки че споразумението за оттегляне дава право на гражданите на ЕС и на Великобритания да продължат да живеят и работят в страната, където пребивават, други въпроси предстоят да бъдат решавани.

Следващата стъпка за ЕС и Великобритания е да договорят споразумение за бъдещите отношения, което би следвало да включва търговски въпроси, но и клаузи относно сътрудничеството по теми като опазването на околната среда и борбата с тероризма. То би следвало да уреди и въпроса със здравноосигурителните права на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – домакин на среща на иновационни структури от региона на Западните Балкани
За партньорство и напредък по отношение на иновационното и технологичното развитие Още
Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знания
Възможност и за тримесечен стаж в експортноориентирани фирми Още
Сътрудничество с Гръцкия бизнес съвет
При осъществяването на съвместни проекти и насърчаване на гръцки инвеститори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“
11 май 2020 г., гр. Мюнхен Още
Международно изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха
7-9 април, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Приет е проект на нов закон за по-строг контрол по агрохранителната верига
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Брекзит: гражданите на ЕС във Великобритания и техните права
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network