Брой 20 (2026), 29-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“


По инициатива на министър-председателите на Република България и Федерална провинция Бавария на 11 май 2020 г., в гр. Мюнхен ще се проведе „Ден на икономиката на България в Бавария“. Събитието се организира от Генералното консулство на България в Мюнхен и ръководителя на СТИВ в Мюнхен, както и с участието на германската страна в лицето на Индустриално-търговската камара на Мюнхен и Горна Бавария и Автомобилния клъстер на Бавария.

Основната цел на събитието, в което се очаква да вземе участие министърът на икономиката на Република България, Емил Караниколов, е да популяризира потенциала на българските фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, както и благоприятните условия за производство, научно-изследователска и развойна дейност в България, като се акцентира на сектора за производство на автомобилни части, възли и системи, и възможностите за партньорство в областта на научния и технологичния трансфер. От страна на германските партньори е изразен сериозен интерес за разширяване на сътрудничеството с производители на отделни части, двигатели, предавки, каросерии, вътрешно обзавеждане, ИТ бордова комуникация и др.

Автомобилостроенето е един от приоритетните и високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в България, с голям потенциал за развитието на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. Индустрията е стратегическа за икономиката на страната ни. Тя има установени традиции и опит, като с годините е развита подходяща базова инфраструктура за нуждите на производствените процеси. През последните години, секторът отчита значителен възход и е обект на засилен интерес от страна на потенциални нови инвеститори и доставчици на компоненти за автомобили.

Във връзка с гореизложеното, в периода 10–12.05.2020 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“ от представители на следните сектори на икономиката: автомобилостроене, производство на авточасти и компоненти, информационни и комуникационни технологии, производство на пластмаси и оборудване за вътрешно обзавеждане и др.

В рамките на цялостното събитие ще бъдат проведени различни прояви, които имат за цел разкриване на възможностите за коопериране между България и Бавария в областта на автомобилостроенето, като нетуъркинг между участниците и В2В срещи, посещения на отделни фирми и производства, представяне на новите технологии на бъдещето, като автономно шофиране, дигитализация и софтуер за управление и др. Програмата включва и провеждането на панелни дискусии, както и доклади и презентации, изнесени от световнопризнати учени и изследователи в областта.

Желаещите да вземат участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 14.02.2020 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или a.andreeva@sme.government.bg.    Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова на тел. 02/940 7975 или от Ася Андреева на тел. 02/940 7989.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в събитието „Ден на икономиката на България в Бавария“, се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на партньорските й организации на място.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневните, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение: Регистрационна форма

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – домакин на среща на иновационни структури от региона на Западните Балкани
За партньорство и напредък по отношение на иновационното и технологичното развитие Още
Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знания
Възможност и за тримесечен стаж в експортноориентирани фирми Още
Сътрудничество с Гръцкия бизнес съвет
При осъществяването на съвместни проекти и насърчаване на гръцки инвеститори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за участие в „Ден на икономиката на България в Бавария“
11 май 2020 г., гр. Мюнхен Още
Международно изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха
7-9 април, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в наредба Н-18 по отношение на СУПТО
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Приет е проект на нов закон за по-строг контрол по агрохранителната верига
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Брекзит: гражданите на ЕС във Великобритания и техните права
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network